Hoe kan je zien dat iemand liegt?

Zou het niet fijn zijn als je kon zien of iemand liegt of de waarheid spreekt?

Er zijn kleine leugentjes om bestwil, leugens om iemand niet te kwetsen, maar er zijn ook grote leugens met grote gevolgen. Soms zegt je intuïtie wel dat iemand liegt. Maar volgens psychologisch onderzoek kan je beter op een paar uiterlijke kenmerken letten. Je stem, lichaamstaal en gezichtsuitdrukking kunnen verraden of je liegt of de waarheid spreekt. Maar dat moet je wel weten waar je op moet letten.

Sommige mensen liegen beter dan anderen

Liegende mensen herkennen is één ding. Maar er is wel verschil tussen mensen onderling. De ene persoon liegt makkelijker en beter. Sommigen maken er zelfs hun beroep van. Als je goed kan bluffen of een echte poker face hebt, dan kan je daar zelfs geld mee verdienen, bijvoorbeeld bij het spelen van een spelletje poker. Ben je er niet goed in om je gevoelens te verbergen, hou het dan liever bij online video poker zoals je dat op All Slots Casino kan spelen.

Ontmasker de leugenaar

Om iemand te betrappen op leugens, zal je goed moeten kijken én goed moeten luisteren. Je moet weten waar op te letten. De dingen die we hieronder noemen bijvoorbeeld:

Kijk in iemands ogen

De ogen kunnen veel van iemands emoties prijsgeven, ook leugens. Dat is dan ook precies de reden dat iemand die liegt de ander vaak niet of niet lang aankijkt. Aan de andere kant zijn er ook personen die dit weten en iemand daarom extra lang blijven aankijken. Het zijn allebei manieren om leugens te verbergen. Veel knipperen met de ogen kan ook zo’n aanwijzing zijn.

Lichaamstaal

Liegen brengt bij veel mensen toch een soort ongemak teweeg. Het maakt onrustig en uit zich vaak in handelingen als: wrijven aan de neus, krabben aan het hoofd of polsen, bewegen van benen en voeten, schudden of knikken met het hoofd. Er worden vaak bewegingen gemaakt met armen en handen om de leugen beter uit te leggen of te onderbouwen.

Wat zegt de gezichtsuitdrukking?

Een gezicht spreekt boekdelen is de uitdrukking. En dat klopt. Er valt heel wat af te lezen van iemands gezicht als je er goed op let. Zeker als iemand niet de waarheid spreekt, zijn er vaak heel kort micro uitdrukkingen op iemands gezicht af te lezen. Die uitdrukkingen duren veel korter dan een seconde maar als je oplet, het heeft soms wat oefening nodig, dan kan je ze zien. De video hieronder laat je zien waar je op moet letten.

Een lach verraadt de leugen

Lachen kan verschillende dingen betekenen. Je kan lachen of glimlachen om je ware gevoelens te verhullen. Let daarom goed op als iemand lacht en naar wat er daarbij op iemands gezicht gebeurt. Een lach kan zowel gevoelens als angst, afkeer of boosheid verbergen. Als iemand oprecht lacht, zal je de lach zowel rond de mond als bij de ogen zien.

Let op tegenstrijdigheden

Personen die liegen doen vaak dingen die niet passen bij de woorden die ze zeggen. Ze beweren of bevestigen iets en schudden ondertussen subtiel ‘nee’ met hun hoofd. Dat zijn het soort tegenstrijdigheden die een leugen kunnen maken.

Lees tussen de woorden door

Wat iemand zegt en hoe iemand iets zegt, kan veel verraden. Als iemand bijvoorbeeld veel aarzelt en vaak ‘eh’ zegt. Vreemd gedrag van de stem, in hoge of lage toonhoogten spreken, de pauze die iemand neemt tussen het stellen van de vraag en het geven van het antwoord. Dat kunnen allemaal aanwijzingen zijn van leugens of leugentjes volgens dit bekende psychologische onderzoek.

Maar let behalve hoe iemand iets zegt, ook op wat er wordt gezegd:

Te veel details
Iemand die een ander wil overtuigen van het feit dat hij of zijn niet liegt, kan daarbij wel eens overdrijven. Op een eenvoudige vraag wordt uitgeweid in te veel details. Door teveel details te melden probeert de ander jouw mening over hem te manipuleren. Ze willen je doen geloven dat ze de waarheid vertellen.

Om de hete brij heen draaien
Stel iemand een vraag en je krijgt niet echt een antwoord. Geen duidelijk ja of nee. Je krijgt veel informatie en er worden veel woorden gebruikt als: ‘niet echt’, ‘voor het grootste deel’, ‘als je het zo bekijkt’ en meer van dat soort vage bewoordingen. Maar je krijgt niet echt het antwoord op je vraag die je gesteld hebt. Of de vraag wordt beantwoordt met een tegenvraag. Dat is vaak een teken dat iemand om de waarheid heen draait.

De beste verdediging is de aanval
Stel dat je iemand een vrij normale vraag stelt en iemand reageert boos of agressief. Of iemand doet alsof je hem of haar een onheuse of onterechte vraag hebt gesteld, dan kan dat een aanwijzing zijn dat iemand liever geen antwoord geeft. Een afleidingsmanoeuvre dus.

Liegen als verslaving

Bij sommige mensen kan liegen een gewoonte worden die van kwaad tot erger gaat. Het is dan te vergelijken met verslavingsgedrag. Lukt het niet om ermee te stoppen? Dan kan je beter professionele hulp vragen om van dat gedrag af te komen.