horoscoop vissen

Maandhoroscoop Vissen juli 2020

Horoscoop juli 2020 voor het sterrenbeeld Vissen (20 februari – 20 maart)

Liefde & relaties

De maansverduistering op 5 juli vindt plaats in je huis van vriendschap en sociale activiteiten maar beïnvloedt ook je huis van liefde en romantiek. Sommige Vissen kunnen hierdoor twijfelen of het nu vriendschap is wat ze voelen of dat er meer speelt. Mercurius gaat vanaf 12 juli weer in zijn normale richting bewegen in je huis van de liefde. Vanaf die datum kan die verwarring weer verdwijnen en kan je je eigen gevoelens beter begrijpen.

Probeer op een open en ontspannen manier over je eigen gevoelens te communiceren. Na 26 juli kunnen Vissen met een relatie te maken krijgen met onderwerpen als trouw en wederzijds vertrouwen. Misschien hoor je geruchten over je partner. Je krijgt pas weer rust als je het tot op de bodem uitzoekt. Dat kan tot confrontaties en nieuwe inzichten leiden. 

Werk & carrière

Je ambities, en vooral je ambitie om meer geld te verdienen zijn sinds de vorige maand toegenomen doordat Mars zich in je tweede huis bevindt. Het huis van geld uit inkomsten. 

Dit kan je aanzetten tot het maken van plannen waarbij je veel risico moet nemen of tot het doen van roekeloze uitgaven. Stel je terughoudend op en doe geen impulsieve dingen. 

De maansverduistering van 5 juli heeft ook invloed op je 6e huis van werk en gezondheid. Veel Vissen kunnen zich de vraag stellen of ze liever in loondienst werken of eigen baas zijn. Gebruik je creativiteit en de moed en inspiratie van Mars om de gewenste veranderingen in gang te zetten. 

Body & mind

Vissen hebben deze maand juli 2020 veel energie en hun stemming is optimistisch en zelfverzekerd. Je gevoel voor humor is sterk en dat kan je in bepaalde situaties helpen. 

Maak meer tijd vrij voor een hobby of activiteiten die je echt leuk vindt. Breng tijd door in de vrije natuur. Dat zal je ontspannen. Wees een beetje kritisch over wie je tot je echte vrienden rekent, vooral als je raad of informatie van ze krijgt. 


Horoscoop vorige maand

Liefde & relaties

De zons- en maansverduistering die deze maand plaatsvinden hebben veel invloed op het gevoelsleven van de Vissen. Sommige Vissen kunnen meer behoefte hebben aan veranderingen in hun liefdesleven. Een andere manier om te communiceren, een andere houding aannemen ten opzichte van hun partner of een andere manier om hun liefde te uiten. 

De zonsverduistering van 21 juni vindt plaats in je 5e huis van liefde en romantiek. Je kan hierdoor op de proef gesteld worden op het gebied van de liefde. Misschien vraag je je af of je nog voldoende gevoelens hebt voor je partner en of de relatie nog steeds is wat je wilt. 

Vooral vanaf 18 juni, als Mercurius tegengesteld gaat bewegen, is het een goede tijd om je relatie te evalueren en te analyseren en je conclusies te trekken. Je kan interessante ontdekkingen doen over jezelf, je relatie of je partner.

Single Vissen kunnen heel plotseling verliefd worden. De kans is wel groot dat ze er snel achterkomen dat ze niet bereid zijn om toezeggingen te doen of zich te binden. 

Werk & carrière

De maansverduistering op 5 juni vindt plaats in je 10e huis van carrière. Jupiter die heerst over dit huis beweegt tegengesteld. Dit kan een periode zijn waarop je heel realistisch bent, nadenkt over de toekomst en inziet dat je je plannen moet herzien. 

Je kan twijfels hebben over plotselinge en onverwachte veranderingen in het bedrijf waar je voor werkt of door nieuwe wetten of regels. Voor een aantal Vissen kan dit net het laatste duwtje zijn dat ze nodig hebben om voor zichzelf te beginnen. Vooral rond 21 juni als de zonsverduistering plaatsvindt, is het het goede moment voor een nieuwe start. Wees niet te impulsief met het nemen van beslissingen en denk goed na over de gevolgen.

Na 25 juni krijg je nieuwe kansen om schulden af te lossen of een financiering te vinden voor reparaties of verbeteringen aan je huis. 

Body & mind

De zon heerst over je 6e huis van werk en gezondheid. Door de zonsverduistering die deze maand op 21 juni plaatsvindt kan een oudere kwaal weer opkomen of een bestaande kwaal verergeren. Stress en een gebrek aan zelfvertrouwen kunnen deze maand ook vaker voorkomen.

Bedenk je dat veranderingen van binnenuit beginnen. Stel je volwassen en verantwoordelijk op. Saturnus in je 12e huis helpt je hierbij.