Handlezen

Wat is handlezen?

Door de vorm van de hand, de vingers en de lijnen in de hand te lezen is het mogelijk om iets over het karakter, eigenschappen en aanleg van die persoon te zegg...