handlezen

Wat is handlezen?

Door de vorm van de hand, de vingers en de lijnen in de hand te lezen is het mogelijk om iets over het karakter, eigenschappen en aanleg van die persoon te zeggen.

Naar welke hand kijk je?

Je beide handen geven allebei informatie. Het is daarom belangrijk allebei je handen te bekijken. De lijnen op je handen veranderen ook door de tijd.

Als je rechts bent vertegenwoordigt je rechterhand hoe de buitenwereld je ziet, hoe je je hebt ontwikkeld. Je linkerhand zegt meer iets over je onderbewuste, je instincten, verborgen talenten. Je moet dus allebei de handen bekijken en vergelijke om de hele persoon te zien.

Toekomst voorspellen?

Als je de lijnen in je hand bekijkt, dan zie je de persoon hoe die op dat moment is, met de mogelijkheden en talenten die hij/zij in zich heeft. De toekomst is daaruit niet te halen. Het geeft meer een beeld van het moment met de aanleg en mogelijkheden die iemand in zich heeft.

Kan je met handlezen bepalen hoe oud je wordt?

Nee, ook al wordt soms beweerd dat de levenslijn de lengte van je leven weergeeft. De levenslijn vertelt meer over de levensstijl, gezondheid en vitaliteit.

Moet je helderziend zijn om handen te kunnen lezen?

Nee, iedereen kan het leren.

Kunnen de lijnen in je handen veranderen?

Ja dat kan. De primaire lijnen zoals de Levenslijn, de hoofdlijn en de hardlijn zijn meestal diep in de hand gekerfd en veranderen daardoor niet snel. De secondaire lijnen zoals de Saturnuslijn, de Apollolijn en de Mercuriuslijn. Deze zijn vaak minder diep en kunnen redelijk snel veranderen. Dan zijn er nog de tertiaire lijnen zoals de Marslijn, de Venusgordel. Dit zijn vaak oppervlakkige lijnen en kunnen snel veranderen of verdwijnen. De quartaire lijntjes zoals de frustratielijntjes en de stresslijntjes zijn oppervlakkig en kunnen snel verdwijnen.

Heb je veel of bijna geen lijnen in je hand?

Er bevinden zich veel zenuwuiteinden in de hand. Hierdoor worden er veel hersenimpulsen in de hand vastgelegd. Volgens de handlijnkunde zijn de lijnen in de hand een tekening van gedachten, gevoelens, hartstochten en ervaringen. Een gevoelig zenuwstelsel laat daarom veel lijnen zien. Bij een minder gevoelig zenuwstelstel zijn er daardoor minder lijnen aanwezig. Hoe complexer de persoon hoe meer lijnen er te zien zijn.

Handlijnkunde of handleeskunde

Handlijnkunde of handleeskunde is een uitgebreide leer. Op deze site vind je alleen uitleg over de meest voorkomende lijnen. Er zijn veel meer lijnen en ook de kussentjes op je hand en de vormen van je vingers hebben een betekenis.

Waar kijk je naar?

Je kijkt naar lijnen, of ze kort of lang zijn, duidelijk of oppervlakkig, onderbroken of niet, enz. Behalve de lijnen zijn ook heuvels of kuilen en de vorm van de hand en de vingers van belang.

handlezen of handlijnkunde

Lees meer over de:

levenslijn
hoofdlijn
hartlijn
lotslijn
Mercuriuslijn
Stresslijntjes, frustratielijntjes en de Marslijn
relatielijn

  1. Onder het kopje “”kunnen de lijnen veranderen”” staat een typefout dit moet Hartlijn met een t zijn.
    Verder zijn de namen van de lijnen eigennamen en moeten met een hoofdletter geschreven worden. Nu staat het de ene keer wel en de andere keer niet.

  2. De levenslijn zegt wel degelijk iets over ouderdom en overlijden,patholoog anatomen hebben dit getest ,en wat blijkt de lengte van deze lijn is bepalend of je wel of niet een hoge leeftijd bereikt…

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *