handlezen of handlijnkunde

Handlezen – de lotslijn

Laatst bijgewerkt:

De lotslijn begint boven de pols en loopt verticaal naar boven. De lotslijn laat zijn hoe invloeden van buitenaf een rol spelen op je leven.

De lotslijn

De lotslijn, noodlotslijn karmalijn of Saturnuslijn is een bijna verticale lijn en bevindt zich ergens onder de middelvinger in het midden van de hand tot aan de pols.

Plaats van de lotslijn

Bij de lotslijn gaat het om je levensdoel, om succes in je leven, in hoeverre kan je je ambities waar maken en krijg je voldoening van wat je doet.

Als je lotslijn laag ligt, dus bij je pols, dan ligt je levenspad al op jonge leeftijd vast.
Als je lostlijn hoog begint, dicht bij je middelvinger, dan begin je pas laat met het realiseren van doelen.
Begint je lotslijn uit je levenslijn dan maak je je eigen keuze, werk je er hard voor om je doelen te bereiken.
Begint je lostlijn meer vanuit de zijkant, dan bied je je diensten aan aan anderen en haal je voldoening uit de waardering en goedkeuring van anderen.

Kromming van de lijn

Als de lotslijn een kromming maakt waardoor hij de levenslijn raakt kan dat erop wijzen dat je op een gegeven moment je eigen belang moet wegcijferen voor het belang van anderen. Op het moment dat de lotslijn weer scheidt van de levenslijn geeft dat aan dat je weer zelf de controle over je leven terug hebt.

Diepte van de lijn

Een duidelijke, diepe lijn wijst op succes. Een lichte lijn betekent dat je moeilijkheden hebt met het nemen van beslissingen. Lijnen die dan weer dikker dan weer dunner worden wijzen op goede en slechte perioden. Een lijn die vaak onderbroken wordt of van richting verandert, geeft aan dat je ook in je carrière vaker van richting verandert.

Lengte van de lijn

Een lange duidelijke lijn die loopt van de pols naar de middelvinger betekent dat je een vastberaden en onafhankelijk persoon bent.

Bijzonderheden

Heb je geen lotslijn dat kan je leven een duidelijke richting missen, je kan ook een onzeker leven leiden of je niet settelen.

Een ster op de lijn wijst op beroemdheid en/of succes.

Kies hieronder de lijn waarover je meer wilt weten.

Primairlevenslijn
Primairhoofdlijn
Primairhartlijn
Secondairlotslijn, wordt ook wel de Saturnuslijn of karmalijn genoemd
SecondairApollolijn, wordt ook wel de Zonlijn of succeslijn genoemd
SecondairMercuriuslijn, wordt ook wel de gezondheidslijn genoemd
TertiairMarslijn
Quartairrelatielijn
Quartairstresslijntjes
 Quartairfrustratielijntjes

 

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *