rouw

Hoe ga je om met rouw en verlies?

Iedereen maakt op zijn tijd moeilijke situaties mee

Bij rouw en verlies denk je in eerste instantie vaak aan het overlijden van je partner of iemand in je naaste omgeving. En hoewel dat één van de meest ingrijpende gebeurtenissen is, zijn er meer situaties waardoor je tijdelijk in de rouw kan komen.

Gebeurtenissen waardoor je in de rouw komt

Het zijn situaties die je verdriet doen, die je leven tijdelijk overhoop gooien en waardoor je tijdelijk in de rouw komt. Behalve het overlijden van een partner of naaste kunnen de volgende gebeurtenissen er ook voor zorgen dat je een bepaalde periode van rouw doormaakt.

  1. Een scheiding of het verbreken van een relatie
  2. Verliezen van een baan
  3. Verliezen van financiële zekerheid
  4. Een miskraam
  5. Met pensioen gaan
  6. Een droom in rook op zien gaan
  7. Een vriendschap verliezen
  8. Verlies van het gevoel van veiligheid na een traumatische gebeurtenis
  9. Verlies van gezondheid bij jezelf of bij een dierbare

Scheiden of overlijden

Als je een relatie met iemand aangaat, dan ga je er in principe van uit dat het voor de rest van je leven is, tenzij je eerder uit elkaar gaat. Een verbroken relatie of het verlies van iemand die belangrijk voor je was, is altijd moeilijk om mee om te gaan en om te verwerken. Bij een verbroken relatie is het vooral moeilijk als het niet je eigen keuze is geweest. Maar het moeilijkste is het als je partner overlijdt. Dan is de begrafenis of crematie een afscheid voor altijd.

Vijf fases van rouw

Rouwen bij verlies of tegenslag is volkomen normaal en menselijk. Volgens psychiater Elisabeth Kübler-Ross zijn er vijf fases van rouw:

Ontkenning – Ongeloof over wat er gebeurd is.
Boosheid – Je vraagt je af waarom het jou moet overkomen.
Onderhandelen en vechten – Alleen boos zijn helpt niet, dus kom je in actie. Bij ontslag of echtscheiding kan je bijvoorbeeld besluiten om naar de rechter te gaan om het aan te vechten. Of je stelt jezelf een doel en doet jezelf beloften.
Depressie – Je ben te verdrietig om iets te doen.
Acceptatie – Je hebt vrede met wat er gebeurd is.

Niet iedereen doorloopt alle vijf de fases en het verschilt ook hoe lang iemand in een bepaalde fase blijft hangen. Ook de wijze waarop iemand een periode van rouw doormaakt, is voor iedereen verschillend.

Mythes over verdriet en rouw

Verdriet gaat eerder over als je het negeert


Als je pijn en verdriet negeert of wegduwt, dan zal het op den duur alleen maar erger worden. Om verdriet te verwerken, moet je je verdriet onder ogen zien en er mee om leren gaan.

Het is beter om je groot te houden

Je verdrietig, bang en eenzaam voelen is een normale reactie tijdens de rouw. Huilen is geen teken van zwakte. Je hoeft je ook niet groot te houden om je familie en vrienden te laten zien dat het goed met je gaat als dat niet het geval is. Alleen als ze zien dat je het moeilijk hebt, kunnen ze je helpen.

Als je niet huilt, betekent het dat je geen of weinig verdriet hebt

Huilen kan een uiting van pijn en verdriet zijn. Maar er zijn andere manieren om je verdriet te tonen. Wie niet huilt, kan even verdrietig zijn als anderen die wel huilen.

Rouwen duurt een ongeveer een jaar

Vaak wordt gedacht dat een jaar wel voldoende moet zijn om verdriet of een verlies te verwerken. Maar zo werkt het niet. Iedereen rouwt op zijn eigen manier en in zijn eigen tijd.

Doorgaan met je leven betekent niet dat je je verdriet vergeten bent

Doorgaan betekent hoogstens dat je het verlies geaccepteerd hebt en dat je het een plaats hebt gegeven. Herinneringen zijn een deel van jezelf en die hou je, ook al ga je door met je leven.

Zoek hulp

Als je in de rouw bent zijn gevoelens van somberheid, angst, verwarring, spijt en soms schuld, normaal. Je kan er zelfs lichamelijke klachten door krijgen. Het is belangrijk om ondanks je verdriet, goed voor jezelf te blijven zorgen en je sociale contacten te onderhouden. Lukt dat niet, dan is het verstandig om professionele hulp in te roepen.