Categorieën
Huis kopen Hypotheek

Hypotheek berekenen

Op zoek naar een koopwoning? Bereken eerst je hypotheek

De meeste mensen hebben niet genoeg geld op hun rekening staan om een woning zonder enige lening te kunnen kopen. Om ervoor te zorgen dat je een mooi huis kunt kopen zonder al te veel spaargeld, kun je een hypotheek aanvragen. Hoeveel geld je precies kunt lenen voor het kopen van je woning, is afhankelijk van verschillende zaken. Welke factoren het bedrag van jouw hypotheek bepalen en hoe je jouw hypotheek precies kunt berekenen, lees je op deze pagina.

De hoogte van de hypotheek: afhankelijk van diverse factoren

Er zijn verschillende factoren die meegenomen worden bij het berekenen van jouw maximale hypotheek, ofwel het maximale bedrag dat je kunt lenen voor het kopen van een huis. Ten eerste wordt er naar je inkomen gekeken. Hoe meer je verdient, des te meer je kunt lenen voor het kopen van je woning. Heb je een partner, dan wordt er ook naar het inkomen van jouw partner gekeken. Kopen jullie samen een huis, dan worden jullie inkomens bij elkaar opgeteld bij hypotheek berekenen.

Daarnaast wordt er ook gekeken naar eventuele bestaande leningen bij het bepalen van het bedrag van jouw hypotheek. Heb je geld geleend om een auto te kopen, heb je een product op afbetaling gekocht of heb je een persoonlijke lening, dan wordt dit allemaal meegenomen in de berekening voor jouw maximale hypotheek. Hoe meer leningen je hebt, des te minder je kunt lenen voor het kopen van jouw huis.

Tot slot wordt er ook gekeken naar de eventuele schulden die je op je naam hebt staan. Alle schulden die bij het BKR geregistreerd staan, worden onder de loep genomen. Alleen de studieschuld staat niet bij het BKR geregistreerd. Vermeld je deze schuld niet bij jouw hypotheekadviseur, dan wordt de schuld niet meegenomen in de berekening.

Hypotheek berekenen: je kunt het zelf

Je kunt naar een hypotheekadviseur gaan om jouw hypotheek te laten berekenen, maar je kunt dit ook zelf doen. Ben je benieuwd wat je ongeveer kunt lenen voor jouw huis, maar wil je niet meteen een afspraak maken bij de hypotheekadviseur om hierachter te komen? Dan kun je gebruik maken van een online tool om jouw hypotheek te berekenen. Je vult je gegevens in, je controleert of alle gegevens kloppen en je verstuurt jouw aanvraag voor de hypotheekberekening. Nu krijg je meteen te zien hoeveel je ongeveer kunt lenen voor jouw hypotheek, zodat je een beetje weet in welke prijsklasse je jouw huis kunt gaan zoeken.

De berekening is niet officieel en het resultaat staat niet vast, maar het resultaat geeft je wel een beetje een beeld van de lening die jij kunt afsluiten voor het kopen van je huis. 

 

Categorieën
Huis kopen

Hoe werkt borg staan?

Het klinkt eenvoudig. Als je een hypotheek wilt en je hebt niet genoeg inkomen, dan vraag je, of je ouders of een suikeroom borg willen staan.

Maar er komt wel wat meer bij kijken.

Met de strenge eisen van tegenwoordig om een hypotheek of lening te krijgen, wordt het vooral singles en starters erg moeilijk gemaakt om een huis te kopen. Een tijdelijk contract of een laag beginsalaris is vaak niet voldoende om een hypotheek mee te krijgen en dan moet je ook nog eigen geld meebrengen. Vaak willen ouders dan wel bijspringen. Je kunt borg staan voor een hypotheek of lening voor je kinderen, voor een ander familielid of zelfs voor iemand die helemaal geen familie is. Maar voor je daarmee instemt, zal de bank je flink onder de loep nemen of je kredietwaardig genoeg bent. Verder moet je je bedenken dat dit grote financiële gevolgen kan hebben, in het geval de zaken niet lopen zoals gewenst. Degene die borg staat, moet zolang de borgstelling loopt, het hele bedrag van de borgstelling aftrekken van zijn/haar leencapaciteit.

Borg staan is niet hetzelfde als garant staan

In de praktijk worden de termen borg staan en garant staan door elkaar gebruikt. In beide gevallen wordt een overeenkomst gesloten tussen degene die borg staat (borg) of degene die garant staat aan de ene kant en de schuldeiser (geldgever) aan de andere kant. Toch is het niet helemaal hetzelfde. Als iemand garant staat voor een hypotheek, dan verplicht deze persoon zich met een overeenkomst om direct bij het eerste verzoek van de schuldeiser te betalen als degene voor wie hij garant staat, niet aan zijn verplichtingen voldoet. Het verschil bij borg staan, is dat degene die borg staat, past hoeft te betalen als degene voor wie hij borg staat al is aangesproken, bijvoorbeeld door middel van schriftelijke aanmaning of ingebrekestelling. In de borgstellingsovereenkomst is bepaald voor wel bedrag en onder welke omstandigheden degene die borg staat, kan worden aangesproken.

Hoe werkt borg staan?

Borg staan is dus meer dan een belofte om iemand te helpen om een hypotheek of lening te krijgen, als iemand niet genoeg inkomen of vermogen heeft om dat alleen geregeld te krijgen. Als je borg of garant staat voor een persoon, betekent dat, dat je aansprakelijk bent als diegene niet aan zijn verplichtingen voldoet. De bank kan dan de hele achterstallige schuld op jou verhalen, inclusief kosten en rente. Dat is een zwaard van Damocles.

Borg staan wordt officieel vastgelegd en geldt in principe voor de hele duur van de lening of hypotheek. Er zijn standaard contracten die de geldgever hanteert. En voordat die contracten worden ondertekend, is de bank verplicht om gedegen onderzoek doen naar de kredietwaardigheid van de borg. Er wordt gecontroleerd of je genoeg inkomen of vermogen hebt om de kosten van de lening erbij te dragen, mocht degene voor wie je garant staat dat niet meer kan. Sommige hypotheeknemers eisen een onderpand in de vorm van een bedrag op een geblokkeerde rekening. Dat geld komt dan pas weer vrij als de lening waarvoor je borg staat is afbetaald of beëindigd. En natuurlijk word je als borg ook bij het BKR gecheckt en aangemeld.

Hoe eindigt het borg staan?

Er komt een eind aan het borg staan als de lening of hypotheek is afgelost of als de borgstelling wordt beëindigd. Als degene voor wie je borg staat, zelf kredietwaardig genoeg is geworden, kan de borgstelling in principe worden beëindigd. Maar het initiatief daarvoor, zal niet van de geldgever uitgaan, die vindt het wel prettig zo, om meerdere partijen te hebben om verhaal te halen.

Mochten er tussentijds redenen zijn om onder het contract uit te willen, dan kan dat wel maar zit je meestal aan een opzegtermijn vast. Het opzeggen van zo’n contract kan natuurlijk wel gevolgen hebben voor de perso(o)n(en) voor wie je borg staat. En voor de rente die er wordt betaald.

Waar moet je op letten als je voor iemand borg staat?

 • Ook al lijkt het onwaarschijnlijk, houd altijd rekening met het geval dat degene voor wie je borg staat de lening niet meer kan betalen. Hoe zwaar zou dat wegen op je eigen financiën?
 • Bedenk dat als je zelf in een situatie komt dat je je hypotheek wilt verhogen of geld wilt lenen, dat misschien niet kan omdat het borg staan je kredietwaardigheid met het hele bedrag waarvoor je borg staat, verkleint.
 • Hoe is de verhouding met degene waarvoor je borg staat? Ruzies kunnen in de beste families voorkomen en worden meestal nog vervelender als er geld bij betrokken is.
 • Zijn er nog andere kinderen die op termijn ook financiële hulp kunnen vragen?

Zijn er alternatieven?

Je kunt een onder bepaalde voorwaarden een (belastingvrije) schenking doen.

Wil je meer weten over borg staan in jouw situatie? Vul dan het formulier hier onder in.

 

[ninja_forms_display_form id=4]
Categorieën
Afsluiten Huis kopen Nieuw

Hypotheek en eigen geld

Door de strengere regels bij het lenen van geld voor een hypotheek is het bijna niet meer mogelijk om een huis te kopen zonder inbreng van eigen geld.

Het is al niet zo gemakkelijk voor starters om een eerste huis te kopen, en zeker niet nu overheid en banken de financieringregels rond het verstrekken van hypotheken hebben aangescherpt.

Wat is er veranderd?

Een paar jaar geleden kon je nog zo’n 7 keer je jaarinkomen lenen als hypotheekbedrag, nu is dat terug geschroefd naar 4 keer je jaarinkomen. Kon je vroeger, als je genoeg verdiende, 125% van de executiewaarde lenen, nu wordt dat stapsgewijs verlaagd naar 100%. In 2014 kun je nog maximaal 104% van de marktwaarde lenen en dat is niet genoegen om de kosten koper mee te financieren. In 2018 zal je niet meer dan 100% van de marktwaarde van een bestaande woning kunnen lenen.

Eigen geld inbrengen

Wil je tegenwoordig een huis kopen dan moet je als koper minimaal 10% van de verkoopwaarde aan eigen geld meebrengen. Wil je het huis ook nog een beetje aankleden, reken dan op 15%. Wil je een huis van 200.000 euro kopen, dan zul je dus minimaal 20.000 euro gespaard moeten hebben. Dat is een flink bedrag aan spaargeld.

Woningmarkt

De woningmarkt heeft het al enkele jaren moeilijk hoewel de rente laag is en de huizenprijzen nog steeds dalen. Doordat starters moeilijk aan hypotheek komen en zich door de nieuwe regels geen huis kunnen permitteren is de doorstroom van woningen gestagneerd.

Maatregel om de huizenmarkt stimuleren

Om starters toch een steuntje in de rug te geven heeft de overheid een fiscale maatregel getroffen. Tot 1 januari 2015 mogen ouders (of andere familie of gulle gevers) tot 100.00 belastingvrij schenken aan hun kinderen (of ander soort bekenden), mits het bedrag gebruikt wordt voor het aflossen van een hypotheek. Je hoeft dus geen familie te zijn om een bedrag te schenken, zolang het maar aan de aankoop van een huis besteed wordt.

Hypotheek verhogen om te schenken

Wie er aan denkt om zijn eigen hypotheek te verhogen om een schenking te kunnen doen, moet zich wel bedenken dat de rente over die verhoging niet aftrekbaar is omdat het niet gebruikt wordt voor de financiering van een eigen huis of eigen verbouwing.

Toch een hypotheek zonder eigen geld

Een hypotheek krijgen zonder eigen geld is dus in de meeste gevallen niet mogelijk. Maar er zijn wel mogelijkheden om met de hulp van ouders of andere personen toch een hypotheek te krijgen. Namelijk als iemand borg wil staan.

Meer informatie

[ninja_forms_display_form id=5]
Categorieën
Huis kopen Nieuw

Single hypotheek

single hypotheek

Een single hypotheek is een hypotheek aangepast aan de situatie van een alleenstaande. Het is voor singles niet altijd makkelijk een huis te kopen.

Het aantal singles, alleengaanden of alleenstaanden in Nederland stijgt. Er zijn bijna 2,5 miljoen singles die al dan niet gewenst alleen door het leven gaan.

Alleenstaande starter

Een huis kopen op basis van slechts één inkomen is moeilijker dan op twee inkomens. Voor starters is het ook moeilijk om de hoge kosten van een woonhuis te voldoen, voor de alleenstaande starter is het mogelijk nog moeilijker. Het hebben van spaargeld of eigen geld, dat je in het huis wilt steken als aanbetaling, maken het een stuk eenvoudiger. Vaak wordt deze groep geholpen door een borgstelling van de ouders.

Aandachtspunten of kenmerken van een single hypotheek

Overlijdensrisicoverzekering

De omstandigheden van een single die een eigen huis wil kopen verschillen van tweeverdieners of een gezin. Zo heeft een overlijdensrisicoverzekering in combinatie met een hypotheek voor een alleenstaande weinig betekenis. Als de single komt te overlijden zijn er geen achterblijvers die in het huis kunnen blijven wonen. Ook al is een overlijdensrisicoverzekering vaak (gedeeltelijk) verplicht, bij een single hypotheek is het zaak om deze zo laag en klein mogelijk te houden. Bezuinigen op de overlijdensrisicoverzekering is bij een gewone spaarhypotheek niet mogelijk, omdat de hoogte van het verzekerde bedrag altijd even hoog is als de hypotheekschuld. Bij andere hypotheekvormen is dit wel mogelijk.

Lage maandlasten

Bij de berekening van het percentage van het inkomen dat aan de hypotheek besteed kan worden is het verstandig dit laag te houden. Omdat de hypotheek door één inkomen gedragen moet worden is het beter om op zeker te spelen en de hypotheeklasten zo laag mogelijk te houden.

Waar kan je terecht?

De meeste hypotheekaanbieders hebben een producten die geschikt zijn voor singles.

Laat Geld Rubriek zoeken naar de meest geschikte hypotheek

[ninja_forms_display_form id=5]

 

Categorieën
Huis kopen

Afsluiten van de hypotheek

nodig bij afsluiten van de hypotheek

Als het moment daar is om de hypotheek daadwerkelijk te sluiten, dan gebeurt dat bij de notaris. Wat hebt u verder nodig en wat moet er van te voren geregeld zijn?

Notaris

Het passeren van de hypotheekakte gebeurt altijd bij de notaris. Kijk voor een goedkope notaris bij u in de buurt op een notarisvergelijkingssite zoals b.v. goedkoopstenotaris.nl.

Tip: Laat bij de notaris een hoger hypotheekbedrag inschrijven zodat u later uw hypotheek zonder kosten kunt verhogen.

Legitimeren

Zowel bij het passeren van de hypotheekakte als voor het afsluiten van de hypotheek heeft u een geldig legitimatiebewijs nodig. Dit kan een geldig Nederlands paspoort,  een geldig Nederlands rijbewijs, een geldige Nederlandse identiteitskaart, of een geldig bromfietsrijbewijs (categorie AM) zijn.

Werkgeversverklaring

Bent u in vaste dienst dan zal de geldverstrekker voor het afsluiten van de hypotheek een werkgeversverklaring willen zien. Een bewijs dat u in dienst bent voor onbepaalde duur, ondertekend door de werkgever. Een werkgeversverklaring wordt doorgaans maar een keer verstrekt. Let er op dat uw hypotheekadviseur niet het origineel achterover drukt in zijn dossier, zodat u niet meer elders kunt shoppen. Werk met kopieën in het offertestadium en geef het origineel pas af als u de definitieve aanbieder hebt gekozen.

Intentieverklaring

Bent u (nog) niet in vaste dienst dan zult u uw werkgever moeten vragen een intentieverklaring te tekenen, waar de werkgever intentie uitspreekt dat zij u na het voorlopige contract een vast contract te willen aan te bieden.

Gezondheidsverklaring

In het geval u een levensverzekering naast uw hypotheek afsluit, zal de verzekeraar vaak een gezondheidsverklaring willen zien. De gegevens op de gezondheidsverklaring zijn medisch geheim.

Taxatierapport

De geldverstrekker zal bij afsluiten van de hypotheek een bewijs willen zien dat het pand werkelijk de waarde heeft waarvoor geleend wordt. Dit geldt niet voor nieuwbouwhuizen. Voor huizen gebouwd voor 1940 wordt soms naast een taxatierapport ook nog een bouwkundig onderzoek gevraagd. In een enkel geval zal ook een energielabel worden gevraagd.

.

Categorieën
Huis kopen Nieuw

Kosten koper 2014

kosten koper 2014

Waaruit bestaan kosten koper en welke kosten vallen daar onder? Informatie en uitleg over de bijkomende kosten bij de aankoop van een huis.

Als je een huis koopt, moet je rekening houden met kosten. Behalve de aankoopsom van het huis, betaal je ook bijkomende kosten. Onder die kosten vallen bijvoorbeeld notariskosten en overdrachtsbelasting. Bij deze kosten maakt het verschil uit of je een nieuwbouw huis koopt of een bestaande woning.

Bestaande woning (k.k.)

Bij de koop van een bestaand huis staat achter de vraagprijs meestal (k.k.) vermeld. K.k. staat in dit geval voor kosten koper. De bijkomende kosten komen voor rekening van de koper.

Nieuwbouw woning (v.o.n.)

Een nieuwbouw huis koop je vrij op naam (v.o.n.). Een aantal kosten zitten al in de prijs van het nieuwbouwhuis verwerkt en de rest komt voor rekening van de verkoper.

Houd bij vrij op naam wel rekening met andere kosten. Wel moeten betaald worden:

  • notariskosten voor het passeren van de hypotheekakte
  • afsluitkosten van de hypotheek
  • evt. bouwrente

Wat zijn de kosten koper anno 2014?

Zoals gezegd komen bij kosten koper de extra kosten bij de aankoop van een bestaand huis voor rekening van de koper. Deze kosten maken een behoorlijk percentage van de koopsom uit.  Maar als je ook de andere bijkomende kosten hierbij rekent kom je  op zo’n 5 à 6% van de koopprijs.

 • Als je een huis koopt van 250.000 dan ben je daar boven dus gemiddeld zo’n 13.750 euro kwijt.
 • Koop je een huis van 350.000 dan komen daar gemiddeld nog  19.250 euro aan kosten bij.

Welke kosten vallen onder kosten koper?

Eigenlijk horen alleen de kosten voor overdrachtsbelasting en kosten voor transport- en hypotheekakte onder  kosten koper.

 • Overdrachtsbelasting bedraagt op dit moment 2% van de koopsom.
 • De hypotheek- en transportakte bedragen inclusief notariskosten tussen de 500 en 1500 euro.

Daarnaast kunnen er aanvullende kosten zijn:

 • Taxatiekosten – Als je een bestaande woning koopt dan eist de hypotheekverstrekker een actueel taxatierapport dat aantoont dat de waarde van het huis voldoende is om als onderpand voor het te lenen hypotheekbedrag te gelden.
 • Bouwkundig rapport – Als je een wat ouder huis koopt dan wil je waarschijnlijk weten of er geen verborgen gebreken zijn die je vroeg of laat voor extra kosten kunnen stellen. De kosten van zo’n aankoopkeuring waarbij je een onafhankelijk bouwkundig rapport krijgt, bedragen tussen de 250 en 500 euro.
 • Makelaarskosten – indien je van een makelaar gebruik hebt gemaakt bij het kopen van een huis betaal je hiervoor courtage. Hoewel je tegenwoordig kunt onderhandelen over het te betalen bedrag, moet je meestal rekenen op 1 of 1,5% van de koopsom.
 • Nationale Hypotheek Garantie (NHG) aanvragen. – Banken verstrekken gemakkelijker een hypotheek voor een huis waarbij NHG van toepassing is. Reken op 1% van de aankoopsom voor het aanvragen ervan.
 • Advieskosten – Tot het provisieverbod werden advieskosten voor de hypotheek en bijkomende producten betaald met provisie. Sinds dit niet meer mag worden advieskosten gerekend. Dit kan een vast bedrag zijn of een bedrag op basis van een uurtarief. Kosten voor advies bedragen gemiddeld zo’n 750 euro. Dit is sterk afhankelijk van je persoonlijke situatie.

Financiering en besparing

In 2014 worden niet alle kosten die vallen onder kosten koper meegefinancierd met de hypotheek. Maar het goede nieuws is dat je wel kunt besparen op bepaalde kosten om de kosten koper zo laag mogelijk te houden. Bereken hier hoeveel je maximaal kunt lenen. De tarieven van de financieel adviseur, makelaar en notaris zijn vrij en daar kan dus flink vergeleken en onderhandeld worden.

Wilt u weten hoe u de hypotheek zo goedkoop mogelijk wilt houden? Laat uw gegevens dan achter.

[ninja_forms_display_form id=5]

 

Categorieën
Huis kopen Nieuw

Garant staan bij hypotheek

garant staan bij hypotheek

Je wilt een huis kopen, maar omdat je b.v. maar alleen bent of omdat je partner nog een paar jaar moet studeren, heb je tijdelijk nog niet voldoende inkomen.

Hoe kunnen je ouders helpen bij het kopen van een huis?

Een mogelijkheid is dan om je ouders, schoonouders of grootouders te vragen of ze borg of garant willen staan. Het hoeft trouwens geen familie te zijn, een goede vriend of kennis mag ook, zolang deze maar door de bank wordt goedgekeurd.

Je ouders kunnen een huis schenken

Als je ouders je willen ondersteunen bij de aankoop van een huis of zelfs het huis voor jou willen kopen, dan is dat aan bepaalde regels gebonden. Het is niet gunstig voor je ouders om een huis eerst zelf te kopen, en het daarna aan jou door te verkopen. Want bij de eigendomsoverdracht moet je dan weer overdrachtsbelasting betalen over de koopsom. Als ouders moet je het huis bovendien tegen een reële prijs verkopen, omdat de fiscus anders een deel van de waarde als schenking ziet.

Nog iets om in het achterhoofd te houden is dat alleen de eigenaar van een zelfbewoond huis heeft recht op hypotheekrente-aftrek en bij de belastingaangifte geldt dat het recht van het kind om goedkoop te wonen moet worden verwerkt in de fiscale vermogenspositie (box 3) van ouder en kind.

Belastingvrije schenking

Ouders mogen vanaf 2013 kinderen van 18 tot en met 39 jaar eenmalig maximaal €51.407 belastingvrij schenken. Voorwaarde is wel dat het geld gebruikt wordt voor de aanschaf van een huis. Er moet bij de aangifte bij de belastingen met een notariële akte bewezen worden dat het geld voor de aankoop van een eigen woning gebruikt is.

Als ouders meer willen schenken dan €51.407, dan moet hierover belasting betaald worden.

Vanaf 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 is het bedrag ouders maximaal mogen schenken voor de aankoop van een huis tijdelijk verhoogd naar €100.000,-.

Een onderhandse lening

Bij een onderhandse lening, lenen de ouders geld aan een kind. Meestal wordt het bedrag overgemaakt door een overschrijving van de bankrekening van de ouders naar de bankrekening van het kind. Er moet rente over de lening worden betaald (als er geen rente hoeft te worden betaald dan MOET de lening direct opeisbaar zijn). De rente die gehanteerd wordt mag niet meer zijn dan het wettelijk maximum en niet minder dan det gemiddeld gehanteerde rente bij een bank.
Voordeel is dat een onderhandse lening niet onder het schenkingsrecht valt. Het geld blijft dan bezit van de ouders en het bedrag telt aldus mee als vermogen van de ouders. Bovendien kan je als kind de betaalde rente van de belasting aftrekken omdat het voor de financiering van het huis gebruikt wordt. Je moet dit wel aantonen, bijv. doordat de ouders het bedrag storten op een rekening van de notaris die de hypotheek en de passage van het huis doet.

Laat je wel goed voorlichten, om zeker te weten dat je niets verkeerds doet en problemen met de fiscus krijgt. De lening (en begin- en einddatum ervan) moeten formeel op papier worden gezet, het is dan ook verstandig om de lening van ouder aan kind bij de notaris of in een onderhandse akte, geregistreerd door de Belastingdienst, vast te leggen.

De lening kun je jaarlijks aflossen door middel van het schenkingsrecht, €5.141 per jaar. Feitelijk vermindert het bedrag de lening dan elk jaar met €5.141 minus de verschuldigde rente. Als je ouders onverhoopt komen te overlijden voor het einde van je lening, valt het dan nog openstaande bedrag onder de erfenis en dient er over het restant successie rechten te worden betaald.

Als beide ouders overleden zijn dan kunnen ze je immers geen schenkingen meer doen. Daarom is het het van belang dat beide ouders tekenen voor de lening aan hun kind. Er moet dan in de overeenkomst een toevoeging staan dat de langstlevende de lening gestand doet.

Garant staan

Hoewel de banken hier tegenwoordig minder happig op zijn, is er soms de mogelijkheid om een hogere hypotheek te krijgen, als de ouders voor een bepaald bedrag garant staan of borg staan. Zij tekenen dan om financieel bij te springen als hun kind te hypotheekkosten onverhoopt niet kan voldoen.

Dit kan wel een lastige constructie worden als het inkomen van ouders of kind ineens een klap krijgt, of er strubbelingen in de familie-relaties ontstaan. Voordeel is wel dat bij een dergelijke borgstelling de ouders niet direct geld op tafel hoeven leggen.

Lees hier hoe borg staan precies werkt.

Vragen voor ouders

Er komt hoe dan ook een hoop kijken bij een schenking. Er zijn nog tal van andere mogelijheden en aspecten die belangrijk kunnen zijn, die we hier niet hebben besproken. Denk bijv. aan de volgende vragen:

 • Heb je één of meerdere kinderen?
 • Wil je een bepaald kind om één of andere reden bevoordelen (schenking als voorschot of erfenis bijv.)?
 • Zijn de goederen die je wilt schenken van jou of van je partner?
 • Wil je bepaalde voorwaarden verbinden aan de schenking? Wil je bepaalde lasten of voorwaarden verbinden aan de schenking?

Daarom is het altijd belangrijk om je goed te laten informeren over zowel de inhoud als de vorm van de schenking. Bij een schenking van geld kun je kiezen tussen verschillende mogelijkheden; het komt erop aan een vorm te kiezen die het best past bij de eigen situatie.

Laat de mogelijkheden door ons vrijblijvend bekijken.

 

[ninja_forms_display_form id=5]
Categorieën
Huis kopen Nieuw

Huren of kopen?

huren of kopen

Een huis kopen is waarschijnlijk de grootste uitgave die je in je leven zal doen. Een eigen huis is waarschijnlijk het grootste bezit dat je in je leven aanschaft, maar daar staat tevens de grootste schuld tegenover.

Kopen of huren?

Je moet dus goed nadenken voordat je tot kopen overgaat. Er zijn voor– en nadelen aan het bezit van een eigen woning. Hieronder een overzicht, zodat je de juiste afweging kunt maken.

 

KOPEN HUREN
Als de huizenprijzen dalen, vermindert je vermogen. Als huurder heb je van dalende huizenprijzen geen last.
Eigen woning bezit geeft je financiële stabiliteit, je bouwt vermogen op over de jaren. Het huis komt naar je toe. Als huurder ben je het betaalde geld kwijt. Je bouwt geen vermogen op met de betaalde huur.
De eigen woning bezitter kan het huis helemaal naar zijn zin maken. Wil je ander behang, de keuken veranderen of uitbouwen? Dat is geen probleem. De huurder moet het gehuurde in de oorspronkelijk staat terugbrengen aan het eind van het huurcontract. Veranderingen aan de woning zijn niet toegestaan zonder instemming van de verhuurder.
Onderhoud, verzekering en belasting zijn de lasten die de eigenaar moet dragen. De verhuurder is aansprakelijk voor het onderhoud en de verzekering van de woning. Ook de belasting komt voor zijn rekening.
De eigen woning bezitter zit aan de woning vast. Snel verhuizen is er niet bij, er moet eerst een koper of huurder voor de woning worden gevonden. De huurder is vrij om de huurovereenkomst op te zeggen en te verhuizen. Daarmee is hij mobieler en kan hij/zij makkelijker een andere baan elders accepteren.
Een hoge hypotheek is voor veel mensen een financieel blok aan hun been. Eigen huizenbezit kan stress en zorgen opleveren, zeker als de huizenprijzen blijven dalen. Je zegt niet zomaar je baan op als je iedere maand je hypotheek moet ophoesten. Huurders zijn over het algemeen zorgelozer in staat om een vervelende baan op te zeggen, een wereldreis te maken of te kiezen voor het ondernemerschap.
Om de zoveel tijd wijzigt je rentevaste periode. En als de rente stijgt (en dat gebeurt regelmatig in 30 jaar tijd) stijgen de maandlasten mee. Afgezien van jaarlijkse huuraanpassingen zijn je maandlasten stabiel en overzichtelijk. Naast de huur en het gas en licht, betaal je alleen je inboedelverzekering.

 

Kortom, het is afhankelijk van jouw situatie en je persoonlijkheid of het verstandig is om te kopen of te huren. Wel zul je als starter al snel zo’n 20 procent van het aankoopbedrag moeten meebrengen aan eigen geld. Vroeg beginnen met sparen dus. Dat is altijd een goed idee, ook als je niet meteen tot kopen overgaat.

En heb je je droomhuis gezien maar nog niet genoeg eigen geld gespaard, dan zijn er manieren om je (groot)ouders te laten helpen. Door je ouders borg te staan bijvoorbeeld, of door de hypotheek op de woning van je ouders te verhogen.

Conclusie:

Als huurder ben je wat mobieler en wat vrijer dan een koper en heb je minder financiële zorgen. Maar als eigen woning bezitter ben je op de lange termijn beter af, omdat je indirect hebt gespaard voor een groot vermogensbestanddeel: een eigen huis.

 • Bereken hier wat jij maximaal kunt lenen.
 • Vraag nu een adviesgesprek aan.