Belasting

zwart geld en wit wassen

Zwart geld en wit wassen

Zwart geld - wat is dat eigenlijk precies? En hoe kun je zwart geld nu wit wassen? De Belastingdienst en het ministerie van Financiën weten wel dat er nog vee...
belastingparadijzen

Belastingparadijzen

De OESO houdt lijsten bij van belastingparadijzen die zich volgens hen niet aan de internationale regels willen houden. 2010 is het eerste jaar dat ingegaan i...
holding constructie

De holding constructie

Het kan gunstig zijn om een B.V. of C.V. in een holdingconstructie op te nemen. De holding haalt haar winst uit de aandelen in de dochtermaatschappijen en een...

Rubriek.nl is wettelijk verplicht om je te informeren en toestemming te vragen over het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken.
Op Rubriek.nl wordt gebruik gemaakt van: functionele cookies om de website goed te laten werken, analytics cookies om te kijken welke pagina's hoe lang bezocht worden en advertising cookies zoals Adsense en Doubleclick. Adverteerders kunnen soms cookies gebruiken om informatie over bezoekers te verzamelen. Hier hebben wij geen invloed op.

Lees hier het hele cookie- en privacybeleid van Rubriek.nl of ga akkoord.