Categorieën
Aflossen Hypotheek

Hoe kom je van je aflossingsvrije hypotheek af?

De overheid is onlangs met een advertentiecampagne begonnen: Aflossingsblij. Deze campagne richt zich op mensen die een geheel of gedeeltelijke aflossingsvrije hypotheek hebben.

Wat is een aflossingsvrije hypotheek?

Bij een aflossingsvrije hypotheek betaal je alleen de rente over het geleende bedrag. Je lost niets af op de hoofdsom, die je dus aan het einde van de looptijd, ineens helemaal moet terugbetalen. Bij andere hypotheekvormen betaal je maandelijks zowel rente én los je een klein bedrag van je lening af. Met een aflossingsvrije hypotheek blijf je, aan het eind van de hypotheekduur met een evengrote schuld zitten als waarmee je begon. Je hebt immers niets afgelost.

Kan je in 2018 nog steeds een aflossingsvrije hypotheek afsluiten?

Ja, dan kan. Maar wel onder bepaalde voorwaarden. Als je voor 31-12-2012 een huis hebt gekocht met een geheel of gedeeltelijk aflossingsvrije hypotheek, dan val je onder het overgangsrecht. Je mag dan voor hetzelfde bedrag of minder een nieuwe aflossingsvrije hypotheek afsluiten. Banken kunnen daar wel voorwaarden aan stellen. Bijvoorbeeld dat de hoogte van de aflossingsvrije hypotheek niet meer dan 50% van de waarde van het huis bedraagt. Maar dit percentage verschilt per bank.

Wat kan je doen om van je aflossingsvrije hypotheek af te komen?

1. Oversluiten

Bij oversluiten beëindig je je aflossingsvrije hypotheek en zet je hem om naar een andere hypotheekvorm waarbij je wel aflost. De hypotheek rente is op dit moment nog laag, dus dat is gunstig als je wil oversluiten. Maar je kan wel met een boeterente te maken krijgen als je voortijdig van je hypotheek af wil.

2. Zelf aflossen

Je kan zelf maandelijks of jaarlijks een bedrag aflossen op je hypotheek. Sommige hypotheken hebben een maximum bedrag dat voortijdig boetevrij afgelost mag worden. Vraag of kijk dus altijd na welk bedrag je boetevrij mag aflossen.

3. Zelf sparen

In sommige gevallen is het gunstiger om zelf te sparen. Bijvoorbeeld als je niet of weinig voortijdig mag aflossen. Je kan dan zelf maandelijks of jaarlijks een bedrag opzij zetten. Je kan dat bedrag wellicht tegen een wat hogere rente vastzetten tot de datum dat je aflossingsvrije hypotheek afloopt. Zo heb je aan het einde van je hypotheek een bedrag gespaard waarmee je je hypotheekschuld kan aflossen of verlagen.

Categorieën
Aflossen Nieuw

Aflossen is voorwaarde voor hypotheekrente aftrek

aflossen is voorwaarde voor hypotheekrenteaftrek

Iedereen die na 1 januari 2013 een nieuwe hypotheek afsluit en de rente wil aftrekken van zijn inkomen, moet verplicht aflossen tijdens de looptijd van de lening.

Aflossen ineens mag niet meer

Iedereen die na 1 januari 2013 een nieuwe hypotheek afsluit en de hypotheekrente wil aftrekken van zijn inkomen, moet verplicht aflossen tijdens de looptijd van de lening. In uiterlijk 30 jaar moet de hele lening zijn afgelost. Aflossen ineens, aan het eind van de looptijd, mag niet meer. Er moet tijdens de rit al worden afgelost, met een vast bedrag per maand (minimaal 1/360 van de hoofdsom per maand).

Deze hypotheken ‘mogen’ niet meer

De spaarhypotheek, de levenhypotheek, de aflossingsvrije hypotheek en de Kapitaalverzekering Eigen Woning zijn niet meer toegestaan voor nieuwe gevallen. Dat wil zeggen, ze zijn niet verboden maar je kunt geen renteaftrek claimen met zo’n hypotheek. Voor tweede huizen, beleggingspanden of recreatiewoningen zijn ze nog steeds een optie, omdat de rente voor dat soort panden (geen Eigen Woning in fiscale zin) toch niet aftrekbaar is.

Annuiteitenhypotheek

Wil je wel renteaftrek op een nieuwe hypotheek dan ben je gedwongen om een annuiteitenhypotheek te nemen.

Regels voor bestaande hypotheken

Voor de op 1 januari 2013 al bestaande spaarhypotheken, levenhypotheken, aflossingsvrije hypotheken en KEW’s verandert er niets. Alleen als deze worden verhoogd gelden voor de verhogingen de nieuwe regels.

Categorieën
Aflossen Nieuw

Boeterente

boeterente

De boetevrije aflossing is het bedrag dat u per jaar mag aflossen zonder boeterente

Het bedrag dat u maximaal boetevrij mag aflossen op uw hypotheek, is overeengekomen bij het afsluiten van uw hypotheek en staat vermeld in de hypotheekakte. De boetevrije aflossing is meestal een percentage van het totaal geleende bedrag. Bij de meeste banken mag je 10% van de hoofdsom jaarlijks zonder boete aflossen. Bij enkele banken is dat percentage 20% van de hoofdsom. Als je jaarlijks 10% boetevrij mag aflossen kun je de hele hypotheekschuld in 10 jaar tijd teniet doen. Mag je 20% per jaar boetevrij aflossen, dan kun je in 5 jaar van je hypotheekschuld af zijn, als je de middelen daarvoor hebt natuurlijk.

Boete bij voortijdig beëindigen hypotheek

Boeterente is een strafrente die u betaalt als u uw hypotheek voortijdig beëindigt of als u meer aflost dan in de hypotheekakte als maximale boetevrije aflossing is overeengekomen. Bij het voortijdig beëindigen van uw hypotheek, bijvoorbeeld bij oversluiten van de hypotheek, wordt het resterende hypotheekbedrag in een keer afgelost. Over het te vroeg afgeloste bedrag betaalt u de boeterente. U betaalt dit bedrag omdat de banken rente inkomsten mislopen doordat u het contract voortijdig beëindigt. Over de berekening van de boete (dus over de hoogte van het te betalen bedrag), kunt u gewoon met uw bank onderhandelen. Het is belangrijk om daar vooraf een specificatie van op te vragen, waarbij met name uw aandacht moet uitgaan naar de gehanteerde rentevoet.

Wanneer kan je boetevrij aflossen?

Behalve het overeengekomen jaarlijkse boetevrije aflossingspercentage, zijn er omstandigheden waarbij het hele bedrag van de hypotheek ineens, zonder boete afgelost mag worden. Dit is het geval:

  • Bij de verkoop van het huis. Als het huis verkocht wordt, lost u met het geld van de verkoop de hypotheekschuld af. Dat geldt zowel bij vrijwillige als gedwongen verkoop. Als de verkoopprijs minder is dan de hypotheekschuld, blijft u wel met een restschuld zitten. Die restschuld kun je in de meeste gevallen gelukkig weer meefinancieren als je een nieuwe hypotheek afsluit voor een ander huis.
  • Als de rentevast periode afloopt. Bij het afsluiten van de hypotheek worden afspraken gemaakt over de duur en de hoogte van de rente. Als de rentevast periode ten einde loopt, kunt u of de rente opnieuw vastzetten of de hele hypotheek ineens boetevrij aflossen en bij een andere bank een hypotheek afsluiten. Voordat de rentevast periode afloopt is er vaak een periode van rentebedenktijd. Ook in die tijd mag u de hele hypotheek ineens boetevrij aflossen.
  • Als u leent tegen variabele rente. Bij een variabele rente kan je op ieder moment het hele bedrag zonder boete aflossen.
  • Als de looptijd van de hypotheek ten einde loopt. Als de periode waarvoor de hypotheek is afgesloten, ten einde loopt, heb je verschillende opties. Of je lost de hypotheek af. Dat betekent dat je het bedrag van de leenschuld aan de bank terugbetaalt. Heb je het geld niet of wil je niet aflossen, dan kan je een nieuwe hypotheek afsluiten of verlengen.
  • Bij overlijden. Als de hypotheekgever overlijdt mag de schuld boetevrij afgelost worden. De erfgenamen hebben zes maanden de tijd om dit te doen.

Een aantal grote banken heeft besloten om onder bepaalde voorwaarden tot 1 januari 2015 de boeterente voor klanten die meer dan 10% op hun hypotheek willen aflossen, op te schorten. Voorwaarde is daarbij, dat de extra aflossing afkomstig is de daarvoor verruimde schenkingsvrijstelling tussen ouders en kinderen.

Is boeterente aftrekbaar?

Boeterente is fiscaal aftrekbaar zolang de hypotheek waarover de boeterente berekend wordt, een aftrekbare lening is. Als een deel van uw hypotheek een consumptief krediet is, is de boeterente over dat gedeelte niet aftrekbaar. Als u uw hypotheek wilt oversluiten en u wilt de boeterente meefinancieren dan is de rente over dit deel niet aftrekbaar.

Boeterente en oversluiten

De boeterente kan het oversluiten naar een andere hypotheek onaantrekkelijk maken, maar dat hoeft niet. U kunt, als u de boeterente betaalt, deze aftrekken in Box 1, tenminste als u de nieuwe lening gebruikt voor aanschaf, onderhoud of verbouwing van de eerste woning.

Lees meer over de kosten van het oversluiten.

Hieronder kunt u vrijblijvend laten checken of de boeterente berekening van de bank klopt.

[ninja_forms_display_form id=5]

 

Categorieën
Aflossen Hypotheek

Extra aflossen op je hypotheek

extra aflossen

Extra aflossen is in. Want je hypotheek aflossen met spaargeld, kan je een financieel voordeel op leveren. Zeker als de spaarrente zo laag is als tegenwoordig.

Het voordeel van extra aflossen op je hypotheek

Extra aflossen is in. Want je hypotheek aflossen met spaargeld, kan je een financieel voordeel op leveren. Zeker als de spaarrente zo laag is als tegenwoordig. Maar voordat je gaat aflossen, zul je eerst moeten bepalen, hoeveel spaargeld je beschikbaar hebt om je hypotheek af te lossen. Daarbij moet je rekening houden met onverwachte uitgaven, zodat je een financiële buffer hebt.

Zorg voor een buffer

Wasmachines en auto’s gaan kapot op de meest vervelende momenten. Grofweg moet je minimaal een bruto maandinkomen aan spaargeld achter de hand hebben, als buffer voor onverwachte uitgaven. Want wat je aflost op je hypotheek kun je niet zomaar weer te gelde maken als je geld nodig hebt. Tenzij je een bankhypotheek hebt afgesloten. Het meerdere, boven deze buffer, kun je gebruiken als extra aflossing op je hypotheek.

Wat zijn de voordelen?

Extra aflossen op je hypotheek heeft een aantal voordelen. Als je aflost wordt je huis meer jouw eigendom. Bovendien betaal je, als je extra aflost, minder rente omdat de hoofdsom daalt. Hierdoor dalen je maandlasten. Daar komt nog bij, dat door extra aflossingen, je huis minder kwetsbaar is voor waardedalingen. Je loopt daardoor minder financieel risico en dat geeft rust. Tenslotte kun je door extra af te lossen, in een lagere tariefklasse (qua rente) terecht komen, waardoor je minder rente betaalt en je maandlasten verder dalen.

Niet lenen

Aflossen is dus financieel gezond. Belangrijk is wel, dat je de extra aflossingen niet financiert vanuit een lening, maar dat je extra aflost uit eigen middelen, zoals een erfenis, een schenking, uit vakantiegeld of een 13e maand. Soms is aan een extra aflossing een boete verbonden, als je meer wil aflossen dan 10% van de hoofdsom op jaarbasis. De meeste banken laten je boetevrij aflossen als de hypotheeklening groter is dan de WOZ waarde van je huis.

Categorieën
Aflossen Sparen

Sparen of aflossen?

sparen of aflossen

Sommige mensen sparen, terwijl ze aan de andere kant een lopende lening of hypotheek hebben. Wanneer is het verstandig om dat spaargeld te gebruiken om de lening af te lossen?

De hoogste spaarrente

De hoogste spaarrente zonder voorwaarden, is momenteel 1,95%. Dat lijkt aantrekkelijk maar is het niet. Ten eerste is er inflatie van een kleine 3%. Na een jaar sparen tegen 1,95% is je geld alsnog een vol procent minder waard geworden. Daar boven op komt de vermogensrendementsheffing van 1,2% in Box 3. Die maakt dat je geld na oprenting op de hoogste spaarrekening, na een jaar in totaal 2,25% MINDER waard is geworden. Dat heeft geen enkele zin dus.

Voorbeeld

Als je bijvoorbeeld 10.000 euro over hebt, kun je dat beter aflossen op je hypotheek. Dat levert bij 5% hypotheekrente een besparing van zo’n 300 euro netto per jaar op. Dat kun je vergelijken met 7,2% spaarrente. Wel moet je je bedenken dat je in de meeste gevallen, het afgeloste bedrag niet meer opneembaar is. Daarnaast ben je het belastingvoordeel van renteaftrek over het afgeloste deel kwijt, maar dat wordt toch afgebouwd door de politiek.

Bereken zelf

Dit advies is indicatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Wilt u een exacte berekening gebaseerd op uw situatie? Vul dan het formulier hieronder in

[ninja_forms_display_form id=3]