boeterente

Boeterente

boeterente

De boetevrije aflossing is het bedrag dat u per jaar mag aflossen zonder boeterente

Het bedrag dat u maximaal boetevrij mag aflossen op uw hypotheek, is overeengekomen bij het afsluiten van uw hypotheek en staat vermeld in de hypotheekakte. De boetevrije aflossing is meestal een percentage van het totaal geleende bedrag. Bij de meeste banken mag je 10% van de hoofdsom jaarlijks zonder boete aflossen. Bij enkele banken is dat percentage 20% van de hoofdsom. Als je jaarlijks 10% boetevrij mag aflossen kun je de hele hypotheekschuld in 10 jaar tijd teniet doen. Mag je 20% per jaar boetevrij aflossen, dan kun je in 5 jaar van je hypotheekschuld af zijn, als je de middelen daarvoor hebt natuurlijk.

Boete bij voortijdig beëindigen hypotheek

Boeterente is een strafrente die u betaalt als u uw hypotheek voortijdig beëindigt of als u meer aflost dan in de hypotheekakte als maximale boetevrije aflossing is overeengekomen. Bij het voortijdig beëindigen van uw hypotheek, bijvoorbeeld bij oversluiten van de hypotheek, wordt het resterende hypotheekbedrag in een keer afgelost. Over het te vroeg afgeloste bedrag betaalt u de boeterente. U betaalt dit bedrag omdat de banken rente inkomsten mislopen doordat u het contract voortijdig beëindigt. Over de berekening van de boete (dus over de hoogte van het te betalen bedrag), kunt u gewoon met uw bank onderhandelen. Het is belangrijk om daar vooraf een specificatie van op te vragen, waarbij met name uw aandacht moet uitgaan naar de gehanteerde rentevoet.

Wanneer kan je boetevrij aflossen?

Behalve het overeengekomen jaarlijkse boetevrije aflossingspercentage, zijn er omstandigheden waarbij het hele bedrag van de hypotheek ineens, zonder boete afgelost mag worden. Dit is het geval:

  • Bij de verkoop van het huis. Als het huis verkocht wordt, lost u met het geld van de verkoop de hypotheekschuld af. Dat geldt zowel bij vrijwillige als gedwongen verkoop. Als de verkoopprijs minder is dan de hypotheekschuld, blijft u wel met een restschuld zitten. Die restschuld kun je in de meeste gevallen gelukkig weer meefinancieren als je een nieuwe hypotheek afsluit voor een ander huis.
  • Als de rentevast periode afloopt. Bij het afsluiten van de hypotheek worden afspraken gemaakt over de duur en de hoogte van de rente. Als de rentevast periode ten einde loopt, kunt u of de rente opnieuw vastzetten of de hele hypotheek ineens boetevrij aflossen en bij een andere bank een hypotheek afsluiten. Voordat de rentevast periode afloopt is er vaak een periode van rentebedenktijd. Ook in die tijd mag u de hele hypotheek ineens boetevrij aflossen.
  • Als u leent tegen variabele rente. Bij een variabele rente kan je op ieder moment het hele bedrag zonder boete aflossen.
  • Als de looptijd van de hypotheek ten einde loopt. Als de periode waarvoor de hypotheek is afgesloten, ten einde loopt, heb je verschillende opties. Of je lost de hypotheek af. Dat betekent dat je het bedrag van de leenschuld aan de bank terugbetaalt. Heb je het geld niet of wil je niet aflossen, dan kan je een nieuwe hypotheek afsluiten of verlengen.
  • Bij overlijden. Als de hypotheekgever overlijdt mag de schuld boetevrij afgelost worden. De erfgenamen hebben zes maanden de tijd om dit te doen.

Een aantal grote banken heeft besloten om onder bepaalde voorwaarden tot 1 januari 2015 de boeterente voor klanten die meer dan 10% op hun hypotheek willen aflossen, op te schorten. Voorwaarde is daarbij, dat de extra aflossing afkomstig is de daarvoor verruimde schenkingsvrijstelling tussen ouders en kinderen.

Is boeterente aftrekbaar?

Boeterente is fiscaal aftrekbaar zolang de hypotheek waarover de boeterente berekend wordt, een aftrekbare lening is. Als een deel van uw hypotheek een consumptief krediet is, is de boeterente over dat gedeelte niet aftrekbaar. Als u uw hypotheek wilt oversluiten en u wilt de boeterente meefinancieren dan is de rente over dit deel niet aftrekbaar.

Boeterente en oversluiten

De boeterente kan het oversluiten naar een andere hypotheek onaantrekkelijk maken, maar dat hoeft niet. U kunt, als u de boeterente betaalt, deze aftrekken in Box 1, tenminste als u de nieuwe lening gebruikt voor aanschaf, onderhoud of verbouwing van de eerste woning.

Lees meer over de kosten van het oversluiten.

Hieronder kunt u vrijblijvend laten checken of de boeterente berekening van de bank klopt.

[ninja_forms_display_form id=5]

 

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *