Afsluiten

meer lenen dan toegestaan

Meer lenen dan toegestaan

Sinds de invoering van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) zijn hypotheekadviseurs als de dood voor een boete. Als ze meer dan 4,5 maal het bruto jaarink...

Rubriek.nl is wettelijk verplicht om je te informeren en toestemming te vragen over het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken.
Op Rubriek.nl wordt gebruik gemaakt van: functionele cookies om de website goed te laten werken, analytics cookies om te kijken welke pagina's hoe lang bezocht worden en advertising cookies zoals Adsense en Doubleclick. Adverteerders kunnen soms cookies gebruiken om informatie over bezoekers te verzamelen. Hier hebben wij geen invloed op.

Lees hier het hele cookie- en privacybeleid van Rubriek.nl of ga akkoord.