Geld

sparen bij de bank

Sparen bij de bank

Banken willen spaarders aantrekken. Per rekeninghouder wordt niet zo gek veel verdiend. Een paar dubbeltjes op jaarbasis hooguit. Maar als je nu een groot mark...
X

Rubriek.nl is wettelijk verplicht om je te informeren en toestemming te vragen over het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken.
Op Rubriek.nl wordt gebruik gemaakt van: functionele cookies om de website goed te laten werken, analytics cookies om te kijken welke pagina's hoe lang bezocht worden en advertising cookies zoals Adsense en Doubleclick. Adverteerders kunnen soms cookies gebruiken om informatie over bezoekers te verzamelen. Hier hebben wij geen invloed op.

Lees hier het hele cookie- en privacybeleid van Rubriek.nl of ga akkoord.