extra aflossen

Extra aflossen op je hypotheek

Extra aflossen is in. Want je hypotheek aflossen met spaargeld, kan je een financieel voordeel op leveren. Zeker als de spaarrente zo laag is als tegenwoordig.

Het voordeel van extra aflossen op je hypotheek

Extra aflossen is in. Want je hypotheek aflossen met spaargeld, kan je een financieel voordeel op leveren. Zeker als de spaarrente zo laag is als tegenwoordig. Maar voordat je gaat aflossen, zul je eerst moeten bepalen, hoeveel spaargeld je beschikbaar hebt om je hypotheek af te lossen. Daarbij moet je rekening houden met onverwachte uitgaven, zodat je een financiële buffer hebt.

Zorg voor een buffer

Wasmachines en auto’s gaan kapot op de meest vervelende momenten. Grofweg moet je minimaal een bruto maandinkomen aan spaargeld achter de hand hebben, als buffer voor onverwachte uitgaven. Want wat je aflost op je hypotheek kun je niet zomaar weer te gelde maken als je geld nodig hebt. Tenzij je een bankhypotheek hebt afgesloten. Het meerdere, boven deze buffer, kun je gebruiken als extra aflossing op je hypotheek.


Wat zijn de voordelen?

Extra aflossen op je hypotheek heeft een aantal voordelen. Als je aflost wordt je huis meer jouw eigendom. Bovendien betaal je, als je extra aflost, minder rente omdat de hoofdsom daalt. Hierdoor dalen je maandlasten. Daar komt nog bij, dat door extra aflossingen, je huis minder kwetsbaar is voor waardedalingen. Je loopt daardoor minder financieel risico en dat geeft rust. Tenslotte kun je door extra af te lossen, in een lagere tariefklasse (qua rente) terecht komen, waardoor je minder rente betaalt en je maandlasten verder dalen.

Niet lenen

Aflossen is dus financieel gezond. Belangrijk is wel, dat je de extra aflossingen niet financiert vanuit een lening, maar dat je extra aflost uit eigen middelen, zoals een erfenis, een schenking, uit vakantiegeld of een 13e maand. Soms is aan een extra aflossing een boete verbonden, als je meer wil aflossen dan 10% van de hoofdsom op jaarbasis. De meeste banken laten je boetevrij aflossen als de hypotheeklening groter is dan de WOZ waarde van je huis.