Brandwacht huren, kies voor veiligheid

Menig bedrijf kent bepaalde situaties waarin de veiligheid onder druk kan komen te staan. Werken met zware machines, in de petrochemische industrie of zelfs gewoon op straat, het kent allemaal zo z’n eigen gevaren. Het op een juiste manier omgaan met die gevaren betekent een verhoogde veiligheid en daardoor minder ongevallen.
Maar u kunt echter onmogelijk van iedere werknemer verwachten dat hij of zij alle veiligheidsvoorschriften in het bedrijf kent. Dat is in de meeste gevallen ook niet nodig. Een bedrijf kan personeel in dienst nemen die gespecialiseerd zijn in veiligheid, voorschriften en regelgeving. Een mogelijkheid om uw personeel de juiste opleidingen te geven is, dat u als bedrijf zelf de cursussen organiseert. Maar, omdat dergelijke cursussen vaak herhaald moeten worden om de certificaten actueel te houden, kan dat een dure aangelegenheid worden. Een brandwacht huren is dat niet.

Een brandwacht huren is denken aan veiligheid

In bepaalde takken van onze industrie en bij bepaalde aantallen personeelsleden is het hebben van een of meer brandwachten verplicht. Er zijn zelfs bedrijven die een eigen vrijwillige brandweer hebben. Dat ligt niet voor alle bedrijven binnen de mogelijkheden. Het zijn namelijk kosten zonder directe tegenhanger aan de winst-kant van de rekening. Het besparend vermogen van een betere veiligheid, dat zijn helaas ongeziene voordelen. Een brandwacht huren zal er niet alleen voor zorgen dat het personeel beter leert omgaan met machines, ruimtes en situaties, er zijn ook nog andere voordelen.

Hoe een brandwacht huren in uw voordeel kan zijn?

Met een brandwacht huren hebt u ook direct een bedrijfshulpverlener in huis. Bovendien is de training van een brandwacht gericht op de hele bedrijfsvoering. Ook de mensen op kantoor zullen hem of haar leren kennen. U dacht dat de werknemers op de kantoren de voorschriften wel zouden kennen, dat een brandwacht daar niet nodig was? Dan heb ik een vraagje voor u. Waar zijn de toners en inkten voor de printers opgeslagen? Gewoon in de gangkast? En is dat wel een veilige plek voor deze chemische verbindingen en vluchtige stoffen? Met een brandwacht huren betekent dat u de kennis in huis hebt.


Controleren en toezicht houden

De brandwacht zal het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen controleren, nieuwe technologie aanraden voor het verhogen van de veiligheid binnen het bedrijf en op de terreinen rond de gebouwen. Hij zal ook direct toezicht houden bij extra brandgevaarlijke werkzaamheden. Maar ook bij andere, mogelijke gevaren zal de brandwacht maatregelen aanraden en zelf maatregelen nemen. De brandwacht is ook vereist wanneer u als werkgever werkzaamheden verricht waarbij sprake is van hoge temperaturen. Dat kunnen laswerkzaamheden aan de gebouwen of binnenshuis zijn. Ook gewone werkzaamheden als onderdeel van uw productie vallen onder de verantwoordelijkheid van de brandwacht.

Op verschillende terreinen werkzaam

U verwacht waarschijnlijk dat een brandwacht huren alleen voorkomt in specifieke sectoren, zoals de (petrochemische) industrie. In praktijk is het werkgebied veel groter. Een brandwacht kan namelijk op verschillende terreinen worden ingezet. Zoals de evenementensector, waarbij er op de veiligheid van bezoeker gelet wordt. Maar ook voor in de zorg, hospitality of in de bouw kunt u een brandwacht huren.