Wanneer brandwacht inzetten?

Men kan door de brandweer of omgevingsdienst verplicht worden om voor bepaalde situaties een brandwacht in te zetten. Een brandwacht draagt verantwoording voor werkzaamheden waar preventie en risicobeperking een rol spelen. Dat houdt in dat er toegezien wordt op de algemene veiligheid en op de naleving van de veiligheidseisen in een werkomgeving waar dat nodig is. Een brandwacht voorkomt in die situaties dat er ongelukken gebeuren.

Werkzaamheden van de brandwacht

De werkzaamheden van brandwachten kunnen te maken hebben met preventiewerkzaamheden en risicobeperking. Hierbij kan er gedacht worden aan het toezien op de naleving van de veiligheidseisen of de algemene veiligheid van de werkomgeving. Dit toezicht zorgt ervoor dat het werk zonder ongelukken verricht kan worden. De brandwacht let erop dat de regels nageleefd worden voor de veiligheid van iedereen. De brandwacht kan ook preventief ingezet worden om branden te voorkomen. Hoe vaak gebeurt het niet dat in leegstaande gebouwen brand wordt gesticht?

Brandwachten in het bedrijfsleven

In bepaalde industrietakken wordt veelvuldig gebruik gemaakt van brandwachten. Zeker op de grote bedrijfsterreinen. Aanwezige werknemers kunnen op de juiste vergunningen en papieren door de brandwachten worden gecontroleerd en de brandwacht kan checken of er volgens de veiligheidsprotocollen wordt gewerkt. Zeker in de chemiesector of bij bedrijven met complexe en gevaarlijke installaties kan dit heel belangrijk zijn. Ook bepaalde metingen, zoals gasmetingen kunnen door brandwachten worden verricht. Met deze werkzaamheden waarborgen ze de veiligheid en daarmee ook de continuïteit van de bedrijfsprocessen.


De uiteenlopende taken

Brandwachten zijn in sommige gevallen dus ook een beveiligingsmedewerker, in dit geval om de objecten te controleren en hiermee branden te voorkomen. Dit noemen ze ook wel een brandronde. Vaak wordt deze brandronde gecombineerd met een sluitingsronde. Natuurlijk verschillende werkzaamheden per opdrachtgever waardoor de werkzaamheden van brandwachten zeer uiteenlopend kunnen zijn. Brandwachten moeten eigenlijk een inspecteur, maar ook een toezichthouder of een handhaver kunnen zijn. De werknemers mogen namelijk alleen werken volgens de juiste regels en moeten voldoen aan alle eisen om bepaalde werkzaamheden te mogen uitvoeren.

Een brandwacht voor verschillende branches

Een brandwacht kan ingezet worden in verschillende branches. Zo kan er een brandwacht ingezet worden op last van de gemeente of brandweer of misschien zoekt men een bedrijfsbrandwacht of brandwacht beveiliger. Maar ook een reddingsteam besloten ruimte is een optie. Voor de industriële diensten is een veiligheidskundige MVK/HVK van belang of misschien heeft men wel een offshore brandwacht of een buitenwacht mangatwacht nodig. Behalve brand- en veiligheidswachten voor de petrochemische industrie, kan een

brandwacht ook belangrijk zijn voor een hotel, theater of een tv-studio en natuurlijk bij grote evenementen.


Echte professionals

Brandwachten zijn voornamelijk preventief bezig om niet alleen branden maar ook arbeidsongelukken te voorkomen. Hierbij moet de wet- en regelgeving nageleefd worden. Het is dus belangrijk dat u een brandwacht inhuurt die kennis van zaken heeft. Strenge veiligheidsmaatregelen zijn er om ook daadwerkelijk nageleefd te worden en de brandwacht kan hierop toezien. Ze kunnen overal ingezet worden waar behoefte is op toezicht in verband met een eventueel risico. Soms is het zelfs verplicht om een brandwacht in te zetten. Huur dus altijd een professional die een uitstekende gastheer is voor de veiligheid, eentje die verder gaat dan alleen de traditionele brandbeveiliging. Vraag vrijblijvend informatie op via brandwachthuren.nl, onze brandwachten zijn van alle markten thuis.