veranderen van zorgverzekeraar

Zijn er verschillen in basisverzekeringen?

Wie in Nederland woont of werkt is verplicht om een basisverzekering af te sluiten. De overheid bepaalt welke zorg er door die basisverzekering vergoed wordt. In feite is de dekking van iedere basisverzekering daardoor gelijk. Voor de basisverzekering geldt een acceptatieplicht. Dat houdt in, dat de verzekeraar je moet accepteren en je niet mag weigeren of onder bepaalde condities mag accepteren.

Zijn er verschillen tussen basisverzekeringen?

Ieder jaar kan je tot en met 31 december je zorgverzekering wijzigen. Als je je oude verzekering opzegt, heb je nog tot 1 februari van het nieuwe jaar de tijd om een nieuwe verzekering te kiezen. Maar waarom zou je dat doen als alle basisverzekeringen dezelfde dekking van basiszorg hebben?

Er zijn dus wel verschillen:


Premie

Ondanks dat de dekking hetzelfde is, mogen verzekeraars zelf bepalen hoe hoog de premie is. Daar valt dus wel wat voordeel te behalen. Er zijn voldoende sites waar je de verschillende verzekeringen met elkaar kan vergelijken.

Extra service

Sommige verzekeringsmaatschappijen leveren extra service bij de basiszorg zoals bijvoorbeeld wachtlijstbemiddeling. De verzekeringsmaatschappij helpt je dan een ander ziekenhuis of behandelcentrum te zoeken waar je eerder terecht kan voor je behandeling. Andere maatschappijen geven bepaalde voordelen of korting als je er aantoonbaar een gezonde leefstijl op na houdt.

Aanvullende verzekeringen

Naast je basisverzekering kan je een aanvullende verzekering afsluiten. Als je bijvoorbeeld weet, dat je vaker fysiotherapie nodig hebt of als je extra zorg voor je gebit nodig hebt, dan kan je daar een aanvullende verzekering bij kiezen. Een verzekeringsmaatschappij mag je daarvoor, anders dan bij de basisverzekering, wel weigeren. Je bent overigens niet verplicht om je basisverzekering en aanvullende verzekering(en) bij dezelfde maatschappij af te sluiten. Het is vaak wel duurder als je voor verschillende verzekeraars kiest. Het maakt het voor jezelf en je administratie ook niet makkelijker.


Vrije keuze van zorgverleners

Sommige verzekeringsmaatschappijen hebben contracten afgesloten met bepaalde ziekenhuizen en zorgverleners. Dat betekent dat je alleen bij die aangesloten partijen 100% vergoeding krijgt. Heeft de verzekeraar geen contract met een zorgverlener, dan betaal je over het algemeen 20% van de kosten zelf. In de polisvoorwaarden kan je bij iedere verzekering zien of je een vrije of beperkte keuze van zorgverleners hebt.

Zoals je ziet valt er, ondanks dat de dekking van alle basisverzekeringen gelijk is, toch wel wat te kiezen.