Wat laat je achter na je overlijden?

Nadenken over je eigen dood, dat willen de meeste mensen zo veel mogelijk vermijden. Toch is het beter om je kop niet in het zand te steken en een aantal dingen goed te regelen. Je wilt tenslotte niet dat je familie, behalve met verdriet om jouw overlijden, ook nog eens met financiële problemen wordt geconfronteerd. Gelukkig kan je dat laatste voorkomen door de juiste voorzieningen te treffen. Zo kan je een overlijdensrisicoverzekering afsluiten.

Overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering is een vorm van een levensverzekering. Een overlijdensrisicoverzekering keert eenmalig een bedrag uit, als de verzekerde binnen de looptijd van de verzekering overlijdt. Overlijdt de verzekerde niet tijdens de looptijd van de verzekering, dan vindt er geen uitkering plaats. Als begunstigde moet je jezelf binnen vijf jaar na overlijden van de verzekerde bij de levensverzekeraar melden. Komt niemand zich binnen die periode melden, dan vervalt de uitkering. 

Die eenmalige uitkering is bedoeld om het inkomensverlies van de begunstigde(n) enigszins te compenseren. De begunstigde(n) mag/mogen in principe zelf bepalen hoe het bedrag wordt besteed. Zo kunnen daar de kosten voor de huur, voor kinderopvang of voor de studie van de kinderen van worden betaald. En indien nodig de uitvaart of begrafeniskosten als de overledene daar geen speciale verzekering voor had.

Overlijdensrisicoverzekering op twee levens

Het is ook mogelijk voor ouders om samen een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten. De verzekering keert dan uit als één ouder of als beide ouders komen te overlijden, afhankelijk van de voorwaarden van de gekozen verzekering.

Overlijdensrisicoverzekering bij de hypotheek

Soms wordt een overlijdensrisicoverzekering afgesloten bij het afsluiten van een hypotheek. Bij overlijden kan de hypotheek dan toch (gedeeltelijk) afgelost worden en kunnen nabestaanden in het huis blijven wonen. Bij een overlijdensrisicoverzekering die niet gekoppeld is aan een hypotheek, mogen de nabestaanden meestal zelf weten hoe ze het uitgekeerde bedrag besteden.

Nabestaandenverzekering

De overlijdensrisicoverzekering wordt ook wel nabestaandenverzekering genoemd. Een naam die de lading van de verzekering wellicht beter dekt. Soms wordt een nabestaandenverzekering verward met een uitvaartverzekering. Hoewel een uitvaartverzekering ook een vorm van levensverzekering is, is deze uitsluitend bedoeld om de kosten van de uitvaart te dekken.

Wat laat je achter?

Tijdens je leven kan je dus al bepalen wat je op materieel gebied achterlaat na je overlijden.

*Financiële zekerheid

Met een overlijdensverzekering kan je ervoor zorgen dat je partner en minderjarige kinderen goed verzorgd achterblijven en niet in financiële problemen komen omdat jouw inkomen wegvalt.

*Woonzekerheid

Met een overlijdensrisicoverzekering die gekoppeld is aan een hypotheek, bied je je nabestaanden woonzekerheid. Zo kunnen ze gewoon in hetzelfde huis blijven wonen als ze dat willen.

*Gemoedsrust

Als je weet dat je je financiële erfenis goed geregeld hebt en de toekomst van je partner en eventuele kinderen na jouw overlijden hebt verzekerd, dan geeft dat gemoedsrust.