Begraven of cremeren?

In de eerste plaats is dat natuurlijk een persoonlijke keuze, of je begraven wilt worden of gecremeerd.

Maar niet iedereen maakt die keuze of wil die keuze maken.

Wat is de wens van de overledene?

Vaak weet de familie wel wat de keuze van de overledene is en heeft de overledene dat tijdens zijn of haar leven kenbaar gemaakt. Maar dat is lang niet altijd het geval. Als je niet weet of de persoon die overleden is liever gecremeerd of begraven zou willen worden, dan moeten de nabestaanden die keuze voor hem of haar maken.

Meerderheid kiest voor crematie

Uit cijfers blijkt dat in Nederland 60% voor een crematie kiest en 40% voor een begrafenis.


Consequenties van de keuze

Zo’n keuze heeft natuurlijk consequenties, niet in de laatste plaats financieel.

Wat is duurder cremeren of begraven?

Een uitvaart kost gemiddeld tussen de 6000 en 9000 euro. De kosten van de begrafenis of crematie zelf, bedragen zo’n 1200 euro. De rest van de kosten bestaan uit het tarief van de uitvaartverzorger, rouwkaarten, de aanschaf een kist, bloemen, koffie en cake voor de bezoekers, enz.

Toch blijkt een begrafenis uiteindelijk iets duurder dan een crematie, zoals je ook kan lezen op de site van Uitvaartcompact.nl.


Feiten bij de keuze voor een begrafenis

  • Familie en vrienden kunnen een graf bezoeken.
  • Je kunt voor verschillende graven kiezen. Een natuurbegraafplaats, een familiegraf of een particulier graf.
  • Bij een graf moet een steen of monument gekozen worden.
  • Een graf moet onderhouden worden.
  • Na een aantal jaar wordt gevraagd of het graf nog behouden moet worden of dat het geruimd moet worden. Bij behoud van het graf moeten opnieuw grafkosten betaald worden.

Feiten bij de keuze voor een crematie

  • De nabestaanden kunnen kiezen wat er met de as van de overledene gebeurt. De as kan uitgestrooid worden of kan thuis in een urn bewaard worden. Het kan ook verwerkt worden in een as-sierraad of opgeslagen worden in een columbarium of urnenmuur.
  • Bij een crematie zijn er geen grafkosten, maar aan het bewaren van de urn in een columbarium of urnenmuur zijn wel kosten verbonden.
  • Bij een crematie wordt vaak voor een goedkopere kist gekozen.
  • Na een crematie is doorgaans geen onderhoud nodig.

Natuurlijk is het mogelijk om voor de kosten van een begrafenis of crematie een uitvaartverzekering af te sluiten.