Ontdek de cruciale rol van BHV’ers in je bedrijf

Als bedrijf zijn we allemaal bekend met het belang van preventie en veiligheid op de werkvloer. Maar hoe vaak staan we stil bij de rol van Bedrijfshulpverleners (BHV’ers) in ons veiligheidsbeleid? We spraken met veiligheidsadviseur Peter van Dam van FindWhere, een toonaangevend bedrijf dat voorop staat op het gebied van real-time inzicht in de bedrijfsveiligheid door middel van een speciaal ontwikkeld BHV-platform.

De onmisbare BHV’er

“De BHV’er is de eerste verdedigingslinie in je bedrijf tegen calamiteiten,” zegt Van Dam van FindWhere, terwijl hij de koffie roert die voor hem op tafel staat. “Ze zijn opgeleid om snel en adequaat te handelen in noodsituaties zoals brand, ongelukken of medische problemen. Daarmee kunnen ze echt het verschil maken.”

BHV: meer dan alleen eerste hulp

Volgens de adviseur van FindWhere zijn de taken van een BHV’er divers en veeleisend. “BHV’ers zijn niet alleen verantwoordelijk voor het verlenen van eerste hulp bij ongevallen, maar ook voor het bestrijden van brand en het begeleiden van een ontruiming. Ook moeten ze communiceren met professionele hulpdiensten als die ter plaatse komen.”


Het is dus van cruciaal belang dat de BHV’ers in je organisatie goed zijn opgeleid en regelmatig worden bijgeschoold, benadrukt Van Dam. “Elke situatie is anders, en BHV’ers moeten in staat zijn om snel te beoordelen wat de beste aanpak is. Dat vereist niet alleen technische vaardigheden, maar ook het vermogen om onder druk te werken en kalm te blijven.”

Inzet van technologie in bedrijfshulpverlening

In onze moderne wereld kan technologie een grote rol spelen bij het ondersteunen van BHV’ers in hun taken. Van Dam is van mening dat FindWhere’s technologieën hierin essentieel kunnen zijn. “Onze systemen kunnen bijvoorbeeld realtime informatie bieden over de locatie van werknemers tijdens een noodsituatie. Dit kan BHV’ers helpen om sneller en efficiënter te reageren.”

Een oproep tot actie: investeer in BHV

Van Dam benadrukt het belang van een goed georganiseerde BHV binnen bedrijven. “BHV is geen luxe, maar een wettelijke verplichting,” zegt hij. “Echter, het gaat niet alleen om het voldoen aan de wet, het gaat om het zorgen voor de veiligheid van uw medewerkers. Dat zou altijd een prioriteit moeten zijn.”


Hij raadt bedrijven aan om te investeren in de opleiding en uitrusting van hun BHV’ers, en ervoor te zorgen dat ze over de meest up-to-date informatie en hulpmiddelen beschikken. “Een goed getrainde en uitgeruste BHV kan levens redden. Dat is iets dat we niet lichtvaardig moeten nemen,” benadrukt hij.

De toekomst van bedrijfshulpverlening

Bij het kijken naar de toekomst van BHV, is Van Dam optimistisch. “Met de voortdurende vooruitgang in technologie kunnen we bij FindWhere BHV’ers steeds beter ondersteunen in hun taken. We kunnen ze bijvoorbeeld voorzien van wearables die vitale functies monitoren, zodat ze sneller kunnen reageren op medische noodgevallen.”

Ook ziet hij een groeiend bewustzijn bij bedrijven van het belang van BHV. “Ik denk dat we steeds meer bedrijven zien die hun BHV serieus nemen en erin investeren. Dat is een positieve ontwikkeling.”

Dus, of je bedrijf nu groot of klein is, onderschat nooit de waarde van een goed voorbereide en ondersteunde BHV’er. Het is een investering die zich kan terugbetalen op de meest cruciale momenten.