wia verzekering

Tips voor het zorgeloos regelen van de WIA

Ziek worden is geen pretje, zeker niet als je langdurig ziek blijft en daardoor arbeidsongeschikt wordt. Gelukkig is er voor de meesten van ons (met uitzondering van zzp’ers die er geen vrijwillige verzekering voor hebben afgesloten) de WIA-uitkering. Deze moet je als je meer dan twee jaar ziek bent uiterlijk in week 93 van je ziekte aanvragen bij het UWV. Hoe kun je die WIA zo zorgeloos mogelijk regelen? We geven een aantal praktische tips.

Hulp van vakbond inschakelen

Een vakbond kan je helpen bij het aanvragen van een WIA-uitkering bij het UWV als je daar zelf onvoldoende toe in staat bent of denkt te zijn. Zo heeft de FNV speciale WIA-begeleiding waarbij je kunt aankloppen. Ook kun je bij de vakbond terecht voor meer tips en advies over de WIA, maar ook voor informatie over en hulp bij het aanvragen van andere uitkeringen wanneer deze van toepassing zouden zijn.

WIA uitkering bij arbeidsongeschiktheid

Documenten voor aanvraag op orde maken

Bij je WIA-aanvraag moet je verschillende documenten aanleveren. Om ervoor te zorgen dat je je aanvraag op orde hebt en het geen slepend proces hoeft te worden, noemen we ze allemaal even. Van de bedrijfsarts moet je een probleemanalyse hebben, die deze heeft ingevuld toen je zes weken ziek was. Daarnaast is er een actueel oordeel van de bedrijfsarts of arbodienst nodig. Van de werkgever moet je het plan van aanpak hebben dat deze heeft opgesteld bij acht weken ziekte, de eerstejaarsevaluatie en de eindevaluatie die de werkgever bij 1 jaar en 9 maande ziekte heeft ingevuld. Zelf moet je verder je burgerservicenummer (BSN) paraat hebben, evenals je DigiD-code, een Europees erkend inlogmiddel, je rekeningnummer en de datum dat je ziek bent geworden.


Keuring goed voorbereiden

Bij een WIA-aanvraag hoort een keuring bij het UWV, waarbij je langs moet bij de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige. Dat kan best stressvol zijn, omdat je je kwetsbaar voelt en afhankelijk bent. Daarom is nuttig om dit proces goed voor te bereiden. Plan de afspraken bij beide loketten niet op dezelfde dag als je vermoed dat dit te zwaar voor je gaat zijn. Neem je re-integratieverslag dat je van je werkgever hebt gekregen mee, plus de medische informatie die je van de bedrijfsarts of arbodienst hebt ontvangen en je eigen medische dossier. Zorg dat je dossier goed kent, maak een overzicht hebt van al jouw beperkingen die relevant kunnen zijn en breng van tevoren je dagactiviteiten goed in kaart. Maak ook een overzicht van je behandelingen, behandelaren en medicatie.

Ziek worden is niet fijn, en niet meer kunnen werken zeker ook niet. Maar een WIA-aanvraag is waarschijnlijk ook niet de prettigste ervaring van je leven, omdat je beoordeeld moet worden en je afhankelijk voelt. Daarom is het belangrijk dat je het zo rustig en geordend mogelijk aangaat en je laat bijstaan waar nodig. Het gaat immers om je financiële zekerheid, en dat is een bijzonder belangrijke kwestie om goed te regelen.