Hoe werken de transitie- en ontslagvergoedingen precies?Iedere werknemer die gedwongen wordt ontslagen heeft recht op een transitievergoeding. Dit staat in de Wet arbeidsmarkt in balans, die in 2020 werd ingevoerd. Gedwongen ontslag betekent dat de werkgever besloten heeft jou, tegen je zin in, te ontslaan of je contract niet te verlengen.

Als het ontslag plaatsvindt met wederzijds goedvinden, kan je aanspraak maken op een ontslagvergoeding. Samen met de werkgever bepaal je onder welke voorwaarden je uit elkaar gaat. Dat gebeurt in een zogenaamde vaststellingsovereenkomst (beëindigingsovereenkomst) waarin een ontslagregeling en de hoogte van de ontslagvergoeding wordt vastgelegd. In dit artikel zullen we nader ingaan op de transitie- en ontslagvergoeding na een arbeidsconflict.Wat is het verschil tussen een transitievergoeding en een ontslagvergoeding?

Het is belangrijk om het verschil tussen een transitievergoeding en een ontslagvergoeding te begrijpen als je je baan verliest. In de wet ligt vast dat je bij gedwongen beëindiging van je arbeidscontract recht hebt op de wettelijke transitievergoeding. De hoogte van de transitievergoeding wordt via een vaste formule berekend.

Over de hoogte van een ontslagvergoeding onderhandel je daarentegen met je werkgever of wordt uitspraak gedaan door tussenkomst van het UWV of de kantonrechter. De hoogte van de ontslagvergoeding kan variëren; dat is afhankelijk van de uitkomst van die onderhandelingen of de gerechtelijke beslissing.Wanneer heb je recht op welke vergoeding?


Je hebt bijna altijd recht op een transitievergoeding als je je baan verliest, ongeacht de duur van je dienstverband. Als je geen aanspraak maakt op een transitievergoeding, kun je vaak onderhandelen over een passende ontslagvergoeding. Zelfs bij het recht op een transitievergoeding kan je onder bepaalde omstandigheden een hogere ontslagvergoeding bedingen. Bijvoorbeeld als er een afkoopsom bij betrokken is.Hoe hoog is de transitievergoeding?

De hoogte van de transitievergoeding wordt bepaald door je maandsalaris en het aantal gewerkte dienstjaren. Per gewerkt jaar krijg je 1/3 van je bruto maandsalaris. In 2024 is de maximale transitievergoeding € 94.000 bruto, of, als je jaarsalaris hoger is dan dit bedrag, maximaal 1 bruto jaarsalaris.

Hoe bereken je de ontslagvergoeding?

De ontslagvergoeding is vrijwel altijd hoger dan de transitievergoeding. De meeste werknemers hebben namelijk ook nog recht op de uitbetaling van niet opgenomen vakantiedagen en eventuele bonussen. De werkgever moet altijd een goede reden hebben om je te ontslaan en hij moet ook zijn best hebben gedaan eventuele geschillen op te lossen. Daarnaast moet hij ervoor zorgen dat het ontslagdossier op orde is. Als dat niet het geval blijkt te zijn, kan een arbeidsjurist vaak over een hogere vergoeding onderhandelen.

Onderhandelen over de vergoeding

Naast de verplichte transitievergoeding kunnen werkgevers en werknemers ook onderhandelen over extra ontslagvergoedingen. Hierdoor zullen werknemers meer uitbetaald krijgen en het biedt hen de kans om de voorwaarden van het ontslag beter af te stemmen op de situatie.

Bevind jij je in een soortgelijke situatie? Dan weet je nu wat je kunt verwachten. Schakel altijd professioneel advies in als je niet zeker bent wat je moet doen of niet precies weet waar je recht op hebt!