Samhain of Halloween, betekenis, achtergrond en rituelen

Laatst bijgewerkt:

31 oktober – 1 november

Samhain (spreek je uit als: Sowien) beter bekend als Halloween

Gelukkig nieuwjaar

Halloween is een van de oudste feesten. Het wordt al duizenden jaren gevierd. Halloween, zoals wij dat nu kennen, is ontstaan uit meerdere feesten, die gevierd werden door verschillende culturen. Het zijn vooral de feesten Samhain, Pomona (pompoenfeest), Allerheiligen en Allerzielen die uitgegroeid zijn tot Halloween.

Natuur en Zonnegod

Honderden jaren geleden leefden de Kelten in Engeland en in het noorden van Frankrijk. Zij aanbaden de natuur en hadden vele goden, met als favoriet de zonnegod. Het was deze god die hun werk- en rusttijden regelde en voor een mooie natuur en een geslaagde oogst zorgde.

Nieuwjaar voor de Kelten

De Kelten vierden hun nieuwjaar, Samhain genoemd, op 1 november. Dit feest markeerde het einde van het seizoen van de zon en het begin van het donkere en koude seizoen. De Kelten geloofden dat gedurende de winter, de zon gevangen gehouden werd door Samhain, de koning van de doden en tevens god van de kou.

Op de avond voor hun nieuwe jaar, dus op 31 oktober, verzamelde Samhain de geesten van alle doden om de god van de zon gevangen te nemen. Deze geesten manifesteerden zich in de vorm van dieren. Om de geesten in verwarring te brengen en zo hun zonnegod te beschermen, verkleedden de Kelten zich in dierenhuiden en droegen ze dierenkoppen op hun hoofd. Dit feest is volgens sommige bronnen de eigenlijke oorsprong van Halloween.

Pomona

In de eerste eeuw na Christus bezetten de Romeinen Engeland. Een overheersing die enkele eeuwen zou duren. Zij introduceerden hun feest Pomona, genaamd naar hun godin van het fruit en de tuinen. Dit feest werd eveneens omstreeks 1 november gevierd en de rituelen ervan mengden zich met die van de Kelten, waardoor er een gezamenlijk herfstfeest ontstond. In deze tijd werd ook de pompoen geïntroduceerd.

Allerheiligen en Allerzielen

De volgende invloed kwam met de verspreiding van het christelijke geloof. In het jaar 835 riep paus Gregorius IV van de rooms-katholieke kerk 1 november uit tot een gedenkdag ter ere van alle heiligen, in Nederland Allerheiligen genaamd, in Engeland All Hallows of Hallowmas.

Jaren later riep de kerk, 2 november uit tot een gedenkdag ter ere van de overledenen. Deze dag werd Allerzielen genoemd en werd gevierd met vuurstapels, en parades van mensen, verkleed als heilige, engel of duivel.

Allerheiligen en Allerzielen zijn de dagen waarop in de Rooms-
Katholieke kerk wordt stilgestaan bij de thema’s sterfelijkheid, dood en laatste oordeel.

Door de Reformatie werden deze feesten in de zestiende eeuw afgeschaft, omdat ze in strijd waren met de Protestantse leer. In Engeland leefde deze feesten wel voort en vandaar uit hebben ze zich dan ook verder verspreid.

1 2 Volgende

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Pagina's: 1 2 Volgende pagina