paganisme

Paganisme

Laatst bijgewerkt:

Een Pagan is een persoon die gelooft dat alles en iedereen een ziel (spirit/ energie) heeft.

Dit wordt animisme genoemd en alle religies binnen het paganisme geloven in deze regel. Rivieren, dieren, stenen, bomen en land is gevuld met hun eigen unieke energieën. Pagans zien het goddelijke in alles wat leeft. Christenen geloven dat alleen de mensheid een ziel heeft.

Hoeveel religies zijn er dan in het Paganisme?

Er zijn wel meer dan 100 verschillende religies binnen het Paganisme. De meest bekende zijn: Boeddhisme, Shintoïsme, Sjamanisme, Hindoeïsme, Taoïsme, Wicca, Druïdisme, Asatru, Neo-Paganisme en Eclectisch Paganisme.

Is het Paganisme een sekte?

Nee, het Paganisme is een wereldwijde religie met verschillende takken. Op aarde zijn er meer mensen die het Paganisme aanhangen dan enig ander geloof. Dus je kunt wel inzien dat dit enorm is. Sommige Paganistische groepen worden sektes genoemd, net zoals je Christelijke sektes hebt: de Christelijke groepen, voorgezeten door bijv. Jim Jones uit Jonestown, welke massaal aan zelfdoding deden en de volgelingen van David Koresh uit Waco, Texas zijn zulke voorbeelden van sektes. Elk religieuze of spirituele traditie heeft sektes, maar dat betekent niet, dat de gehele religie een sekte is. En daarnaast heb je natuurlijk in alle stromingen binnen de religies gekken en charlatans rondlopen.

Het woord “sekte” wordt veelal gebruikt om een andermans geloof naar beneden te halen. Zoals het bespottelijk maken van de cultuur van niet-blanke rassen of allochtonen en hun geloof.

Zijn Pagans Duivel-Aanbidders?

NEE! , Paganisten vereren de Duivel of Satan niet. Wij geloven niet in de Duivel. De Duivel is een verzinsel van de Joods-christelijke Religies en mythologie. De meeste duivelaanbidders zijn geen Pagans, omdat de Duivel is gebaseerd op een Joods-christelijke bovennatuurlijk wezen, namelijk Satan. Deze duivelaanbidders zijn een sekte uit het Christendom, ook al willen de Christenen hier niet aan toegeven.

Hun focus is het tegenwerken van het vereren van de Christelijke God en het eren van de Duivel, en geen van beide maken deel uit van het Paganisme. Er is zelfs een traditie dat zichzelf Satanist noemt. Satanisten zijn geen duivelaanbidders. Zij geloven zelfs niet in een God of de Duivel of zelfs enig ander wezen dat buiten henzelf staat. Zij geloven dat zij het leven kunnen sturen zonder de hulp van verantwoordelijkheden af te hoeven leggen aan “boven”. Maar aan de andere kant, duivelaanbidders claimen soms dat ze Satanisten zijn. En dit laait binnen die gemeenschap veel stof en verwarring op.

Mensen verwarren het occulte vaak met het Paganisme, dit is een vergissing, want het zijn 2 verschillende dingen. Vele religies, inclusief Pagan, niet-Pagan, Christendom en het Jodendom hebben aspecten met het occulte, maar er zijn er ook die dat niet hebben.

Zijn Pagans, Heksen?

Sommige Pagans zijn heksen, sommigen niet. Er zijn ook Dianische heksen, Groene heksen en vele andere soorten heksen. Er bestaan ook Christelijke heksen, deze geloven in het Christendom, maar zijn ook actief op het gebied van de Hekserij. Santeria bijvoorbeeld, is een Zuid-Amerikaanse religie die uit een mix van Voodoo, Hekserij en het Christendom bestaat.

Wat heb ik nodig om een Pagan te worden?

Een liefde voor de Natuur, en een verbintenis om in harmonie te leven met de Aarde en Haar wezens. Je moet het kunnen voelen in je hart dat deze manier van leven jouw waarheid is. Paganisme is voor Pagans, en alleen JIJ weet of je een Pagan bent of niet.

Wat is een Paganistisch ritueel?

Een Religieus of Paganistisch Ritueel is ook maar iets dat zich concentreert op jouw eigen spirituele energie. Een dienst in de Kerk is een ritueel, zo ook een bruiloft, of een begrafenis of een Zonnedans bij de Indianen. De mensheid heeft rituelen gecreëerd sinds het ontstaan van het leven. Een ritueel is dus eigenlijk de manier waarop mensen hun verbondenheid uiten met de Hogere Zelf en met elkaar.
Er zijn vele soorten rituelen: persoonlijke rituelen die jezelf kunt houden of met een groep zoals Volle Maanrituelen. Er zijn rituelen voor het intrekken van een nieuw huis, voor kinderen, voor genezing of zuivering. Er zijn rituelen om jezelf te beschermen, om iets uit te bannen, en ga zo maar door. Je oma kan misschien een hoefijzer bij de deur hebben hangen; dit is een populaire vorm van een simpele bescherming. Misschien heb je wel eens zout over je linkerarm heen gegooid, wanneer er zout gemorst was, om geen narigheid in huis te halen.

Voor Wiccans en Neo-Pagans zijn er enkele rituelen tradities waarvan je misschien hebt gehoord. Vele Rituelen beginnen bij het vereren van Moeder Aarde en de 4 Richtingen, evenals de 5 elementen welke staan voor: aarde, Vuur, Water, Lucht en Spirit. Een cirkel wordt getrokken en gezegend met water, rook, zout en licht ter ere van deze elementen. Rituelen bestaan vaak ook uit: zingen, Chanten, Dansen, Drummen, Gedichten en Dankbetuigingen naar de Goden en Godinnen. Sommige rituelen zijn van tevoren samengesteld en zijn bijna een rollenspel, andere zijn erg luchtig en simpel en worden gedragen door de energie van de groep.

Geloven Pagans in Jezus?

Sommige wel, sommige niet. Veel Pagans geloven in een verscheidenheid van Hogere Wezens. Jezus is kan een van deze Wezens zijn. Sommige geloven dat Jezus een spiritueel leraar was, maar geen God. En sommige hebben helemaal niets met Hem.

Wie is dan de God van de Pagans?

Er is niet 1 God aan te wijzen. Sommige geloven binnen het Paganisme, zoals het Hindoeïsme en de Eclectische Paganisme hebben vele Goden en Godinnen. Maar het Taoïsme gelooft bijvoorbeeld helemaal niet in Goden en Godinnen. De populairste Goden en Godinnen zijn: Artemis, Diana, Cernunnos, de Groene Man, Inanna, Isis, Bridget, Demeter.

Wat is een Godin?

De eerste Goden die de mensen vereerden waren Godinnen. Een Godin is de vrouwelijke creatie en levendbarende kracht van het Universum en nog veel meer.

Bidden Pagans?

Ja, vele paganisten bidden en velen zoeken een connectie met het Goddelijke op verschillende manieren. Velen mediteren als een vorm van een gebed, anderen gaan liever drummen, of gaan chanten, zingen of dansen. Sommige dragen elke taak die ze volbrengen tijdens de dag op aan de God of Godin. Doorheen de geschiedenis van de mensheid, hebben mensen tot hun God of Godin gesproken door vele verscheidene soorten gebeden en verzen.

Als een Moslim bidt, dan buigt deze richting Mekka. Als een Christen bidt, dan maakt deze een kruis op zichzelf. Als een Boeddhist bidt, dan neuriet hij/ zij een chant of maakt een mandala in het zand. Als een Pagan bidt, dan zal hij/ zij een chant neuriën, een ritueel houden, een boom knuffelen, als een manier van verbinding met hun God of Godin.

Om een praktiserende Pagan te worden, zal je moeten leren te kijken naar de Natuur en een begin moeten maken om haar en haar seizoenen te eren. Beginners beginnen veelal met het vieren van de fasen van de Maan. Dit kan zo simpel als wat gebeuren, zoals het beginnen met het kijken naar Haar fase op elk moment van de dag/ nacht en zachtjes voor jezelf een liedje te zingen. Kijk naar je planten, je huisdieren, ga rustig zitten en voel of je Haar energie voelt. De eerste stappen om een Pagan te worden, zijn het je bewust worden van de magie van het leven en de magie om je heen, als ook in jezelf. De tweede stap is het uitvoeren van een klein persoonlijk ritueel en een zelf-zegening welke je verwelkomt op het Pagan Pad.

Wat doen Paganisten?

Pagan proberen in harmonie te leven met de Aarde en zullen hun kinderen leren om Moeder Aarde te eren in plaats van te vernielen. Pagans streven ernaar om hun besef van dit magische leven aan te moedigen. Pagans gaan naar school, hebben werk (bijna allemaal dan), betalen de huur en de rente, maken hun huis schoon, onderhouden de achtertuin, voeden kinderen op, maken kunst, rijden in auto’s, kijken soaps op de tv, eten bij McDonalds en haten hun pc net zo erg als jij dat doet. Pagans zijn gewoon een volk met een andere geloofsvisie, een natuur-gerelateerde religie, welke hen leert om al het leven te eren. Pagans eren hun Godinnen en Goden met hetzelfde geloof als wat Non-Pagans met hun geloof doen.

Waar zijn de Paganistische Kerken?

Eigenlijk zijn er wel 1000-den Paganistische Tempels in de hele wereld, zoniet dan miljoenen! De meeste Pagans eren hun Goden en Godinnen niet in een Kerkelijk Gebouw, maar hebben thuis een altaar of bouwen een altaar midden in de natuur. Ook zijn er Virtuele Tempels en Altaren Online.

Waarom zeggen mensen nare dingen over Paganisten?

Vaak bespotten mensen iets wat ze niet begrijpen. Fundamentele Christenen zouden op hun beurt apart bedreigd worden door Paganisten, alleen weet ik niet waarom. Vele harteloze, bespottelijke en dingen die niet waar zijn, zijn gezegd door Fundamentalistische prekers, welke blijkbaar geen aandacht schonken aan Jezus’ boodschap. Haat en vooroordelen waren nooit een deel uit de leringen van Jezus. Wel grappig eigenlijk, niemand gelooft dat Robo-cop is echt, maar mensen schijnen achterdochtig te worden om te geloven dat er zulke absurde dingen zijn gezegd over Pagans en Heksen. (Nee, “De Kunst der Wijzen” was niet realistisch of waar genoeg!!!).

Religieus geloof is een erg persoonlijk iets; het is het meest persoonlijke ding over jou zelf! Hoe jij je spiritualiteit uit, hoeft niemand anders iets over te zeggen, hoeft niemand anders zich mee te bemoeien en wat je dan ook gelooft is iets tussen jou en je Hogere Zelf. Je Zelf. Jouw waarheid ligt in je eigen hart, eer dit gevoel en laat het door niemand belemmeren!

Bron: Originele tekst by Pangy
Vertaald door: Rev. Chelone 2005©

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *