heks worden

Dus jij wilt heks worden?

Laatst bijgewerkt:

Betekent heks zijn, dat ik mijn vinger kan wijzen en dat er dan van alles gebeurt, of dat ik op een bezemsteel kan vliegen, of dat ik mensen in een pad kan veranderen?

Nou, … niet helemaal….

Hekserij is een geloofsstroming. Hekserij gaat niet hoofdzakelijk over de Magie, al komt ook dat aan bod. Hekserij gaat over je plek in tijd en ruimte, het universum, en je evolutie als een spirituele bewustwording. Bij hekserij gaat het erom dat je groeit in je eigen spirituele ontwikkeling door te leren, te groeien, en om het beste uit jezelf te halen dat je kan. Hekserij is een geloofsstroom. Hekserij is een manier van begrijpen en interactie met het leven hier en in het universum. Het is een pad waar je, je vragen en antwoorden kunt krijgen door constante groei en verbreden van je kennis. Hekserij is gebaseerd op de spiegel van de natuur en haar cyclus. Respect voor de aarde en al wat leeft. Hekserij onthult de natuurlijke krachten van het universum en ziet deze gespiegeld in de wereld om ons heen, in ieder persoon en in alle levende en niet levende materie.

Hekserij heeft een grote band met het goddelijke, die zowel aspecten van de moeder en vader in zich heeft voor ons. Hekserij heeft vele namen voor het goddelijke en kent er vele vormen voor zowel mannelijk als vrouwelijk, van over de hele wereld en van elke leeftijd worden mensen hier door aan getrokken. Wij vergelijken het goddelijke vaak met een Diamant met veel facetten, elke naam en afbeelding is een facet, van de diamant en elk facet kan apart benaderd worden en elk facet heeft zijn eigen schoonheid en kracht in zicht geborgen maar het zijn en blijven allemaal aspecten van een en dezelfde steen.

Hekserij voor iedereen anders

Hekserij gelooft dat het Goddelijke tot ieder mens komt op een manier die het beste bij deze persoon past en zal begrijpen. En deze bewustwording en ervaring zal voor elk mens anders zijn. Hekserij gelooft dat de band tussen een persoon en het goddelijke zeer individueel, persoonlijk en subjectief is. Niet iedere persoon zal hetzelfde begrijpen of denken over het goddelijke omdat niet ieder mens op dezelfde plek is of het goddelijke in een heel ander perspectief ziet. Daarom heeft niemand het recht, om een ander te beoordelen, over zijn/ haar ervaring of beleving met het Goddelijke, want iedere persoon is anders.

Respect

Dit is ook waarom we Respect hebben voor alle namen en vormen van het Goddelijke, en hebben we respect voor elke vorm die door de eeuwen heen het goddelijke verwoord hebben. Het goddelijke heeft deze vormen nodig om door alle mensen over de hele wereld begrepen te kunnen worden.

Drievoudige Godin

De meest gangbare weg voor heksen is om het goddelijke te benaderen in de vorm van de Drievoudige Godin. Zij verwoordt: de Maagd, de Moeder en de Crone (oude wijze vrouw). Haar symbool is de maan. Haar tegenpool en gemaal is de God, hij regeert over de cyclus van de zonnekalender en word onder andere de dansende God genoemd. Zijn symbool is de zon. Zij worden beide beschouwd als polariteiten, tegenover gestelden maar ook aan elkaar verbonden krachten, zoals in de oosterse Religies, Yin en Yang.

Moraal

Hekserij heeft een duidelijke morele basis. En daar bedoelen we mee dat we van elkaar leren in een respectvolle en harmonieuze liefdevolle manier. Er is een wet die in alle ander voor komende religies terug komt:

DOE WAT JIJ WIL, MAAR SCHAAD NIEMAND.

Met andere woorden, hoe jij je kleed en met wie je slaapt zijn niet onze zaken, maar we bedoelen dat je geen andere mensen pijn doet of onrecht aan doet, ben je ergens mee bezig, vraag je dan af ben ik iemand aan het schaden? Als je antwoord daar ja op is ben je dus niet goed bezig.

Volksreligie

Hekserij is een pagan of ook wel volksreligie. Het woord pagan betekent “hij van het land” en komt neer op het feit dat pagans eerder volksstromingen opvolgen dan stromingen uit een boek. Pagan stromingen zijn opgebouwd in millennia geresulteerd uit het observeren en ervaringen met mensen. Het is een levende en groeiende stroming, die kan en zal veranderen als een verandering gewenst is. Pagan stromingen eren de natuurlijke krachten en cycli van het leven, en van deze observatie en ‘interactie’ is ook hun geloof ontwikkeld.

Hekserij ALS SPIRITUEEL PAD

Als je met hekserij begint moet je begrijpen dat je niet alleen aan het leren bent over magie en pagan stromingen, maar dat je bezig bent met een spirituele reis. Als je de dingen toe gaat passen die je worden geleerd en volhoud van je studies, zal het je veranderen in het diepste wezen van jezelf, je zal leren over delen van jezelf waarvan jezelf nooit het bestaan hebt geweten ( je hogere zelf, je astrale lichaam, je chakra`s, je aura om er maar eens een paar te noemen) Meesterlijke psychische krachten waar je alleen maar over gelezen hebt of gezien hebt in films (astraal reizen, divinatie, psychometrie, en nog veel meer). En je zal leren hoe je magie aan kunt wenden om je eigen lot in controle te nemen. Je zal krachten ontwikkelen waarvan je nu nog niet weet dat ze bestaan of je ze in je hebt. Ook zal je met de tijd je diepste angsten ontmoeten en ze over winnen.

Werk en studie

Hekserij is een pad van transformatie en groei en het zal je uitdagen en je leiden tot je nieuwe en verrijkte bestaan. Natuurlijk zal je al deze inzichten niet krijgen van de woorden hier, je zal er aan moeten werken en je zal je studies moeten blijven vervolgen, om dit allemaal te beheersen. Maar deze woorden zullen wel een sterke basis zijn om op door te groeien.

Hekserij is geen exclusieve stroming. Omdat we geloven dat alle wegen leiden tot een hoger doel, het goddelijke, we geloven niet dat je moet behoren tot speciaal 1 geloof of traditie om een goed persoon te zijn of om spiritueel te groeien. Ook is het niet nodig om tot een coven toe te horen. Wat je denkt en voelt is je eigen zaak en wij zijn niet van plan om je op enigerlei wijze ook maar iets op te leggen.
Hekserij is om te leren en je eigen keuzes te maken, en tradities zijn er om je te kunnen voorzien van een houvast om je verder te ontwikkelen. Hekserij probeert je denken te openen niet om het limieten op te leggen.

Zo dus jij wilt een heks zijn?

• Om een heks te zijn zal je je gaan bewegen als 1 met het Goddelijke (Energie)
• Om een heks te zijn om de natuur te eren, en al dat in haar en met haar is. Om te erkennen dat er leven is in alle dingen, en om hier in harmonie mee te zijn.
• Om een Heks te zijn, werk je met het geziene en het ongeziene. Om te leren werken met de geheimen van de magische stenen, planten, en dieren om te praten tegen de elven en de geesten om, om hun antwoorden te horen.
• Om een heks te zijn gaat het er om dat je leert om gebruik te maken van elke tool die beschikbaar is om te groeien, te leren om het beste mens te worden dat je kan zijn.
• Om magie aan te kunnen wenden, meditatie en rituelen om over al de limieten, alle angsten, alle onvolmaaktheden te overkomen.
• En om altijd in harmonie te zijn met het Universele Goddelijke, altijd in het goede, altijd in contact met je hoogste zelf.

Dit is wat het betekent om een Heks te zijn…

Oorspronkelijke tekst: WitchSchool
Bewerkt en vertaald door: Rev. Chelone – 2004/2005©

[bol_product_links block_id=”bol_582ae6bd1b656_selected-products” products=”1001004001649381,1001004001986074″ name=”heks” sub_id=”” link_color=”000000″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”FFFFFF” width=”750″ cols=”1″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”1″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *