privacy

Rubriek.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om diensten waar u om gevraagd heeft te voldoen.

Persoonlijke gegevens:

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. We waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt, en zullen alles in het werk stellen om uw persoonlijke informatie te beschermen. De persoonlijke informatie wordt enkel en alleen gebruikt voor de diensten waarvoor u ze aan ons hebt toevertrouwd. Door ons een email te sturen kunt u uw gegevens laten verwijderen.

Telecomwet

Sinds 5 juni 2012 is de nieuwe telecomwet in werking getreden. Dat betekent dat wij alle bezoekers moeten wijzen op het gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen.

Gebruik van cookies op Rubriek.nl

Rubriek.nl maakt zelf geen gebruik van cookies, maar maakt wel gebruik van diensten van derden en werkt samen met partijen die cookies gebruiken.

Lees meer over cookies op Rubriek.nlX