disclaimer Rubriek.nl

 

Rubriek.nl wil met deze website bezoekers informatie te verschaffen over actuele onderwerpen.

Inhoud

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Rubriek.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie.
Schade onstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Rubriek.nl komen.

Rubriek.nl heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet zonder meer door Rubriek.nl gecontroleerd of goedgekeurd. Rubriek.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden.

Informatie financiële rubrieken

Rubriek.nl  is een handelsnaam van Pensioncare Employee Benefits B.V., gevestigd aan de Binnenhof 1, 5509 MR  te Veldhoven. Pensioncare Employee Benefits B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel ZO-Brabant onder nummer 17107853.

Dienstverleningsdocument (DVD)

In alle gevallen waarin Rubriek.nl toch direct klantcontact heeft, stelt Rubriek.nl de klant, voorafgaand aan het advies, een standaard Dienstverleningsdocument ter beschikking (DVD). Dit DVD is gemaakt met de DVD generator van de AFM. Het kan door belangstellenden schriftelijk worden opgevraagd bij de redactie.

Nieuwste artikelen ontvangen? Geef je op voor de nieuwsbrief...