volg rubriek op facebook volg rubriek op twitter tell a friend rss feed rubriek

 

 

 

Aangepast zoeken
 

algemeen

 

alle onderwerpen

alle rubrieken

forum

zoeken op rubriek

nieuwsbrief

rss

prijsvragen

links

veel gelezen

1.

voordelen stamrecht bv

2.

mogelijkheden gouden handdruk

3.

lijfrente varianten

4.

direct ingaande lijfrente

5.

Eigen huis en stamrecht bv

links

informatie over hypotheken 
informatie over geld lenen
informatie over pensioen
informatie over sparen
informatie over verzekeringen

 

lijfrentespaarrekening

 

Sinds 1 januari 2008 is het mogelijk om een lijfrentevoorziening op te bouwen bij een bank of bij een beleggingsinstelling. Dat is doorgaans beter dan bij een verzekeraar, omdat de kosten lager zijn en de beleggingsmogelijkheden uitgebreider.

 

We noemen het een banciare lijfrente ofwel lijfrente sparen. Fiscaal wordt het gelijkwaardig behandeld als het klassieke lijfrentepolissen. Ook is het mogelijk om een lijfrentepolis fiscaal geruisloos om te zetten in een lijfrentespaarrekening of in een lijfrente beleggingsrecht (en andersom).

 

Voorwaarden lijfrentespaarrekening

de lijfrentespaarrekening en het lijfrentebeleggingsrecht moet zijn geblokkeerd. Dat betekent dat er geen opnamemogeljkheden zijn, behoudend de aankoop van een fiscaal toegestane lijfrentevoorziening. Uiterlijk op de 70e verjaardag moet de rekening worden gedeblokkeerd. Het gedeblokkeerde geld kan worden aangewend voor de aankoop van een lijfrente bij een levensverzekeraar of kan in termijnen worden uitgekeerd door een bank of beleggingsinstelling. Iin dat laatste geval geldt: op = op, terwijl een verzekeraar een levenslange uitkeringsgarantie kan afgeven.

 

Termijnen

Welke uitkeringsmogelijkheid u ook kiest, de uitkeringsbedragen moeten vast en gelijkmatig zijn. Een jaarlijks vast aanpassingspercentage (naar boven of beneden) is wel toegestaan tot 4 procent.

Bovendien moeten de termijnen met tussenpozen van maximaal een jaar worden uitgekeerd, gedurende een minimum aantal jaren. Als de uitkeringen ingaan voor het kalenderjaar waarin de begunstigde 65 jaar wordt, is de minimumduur 20 jaar, vermeerderd met het aantal jaren dat de uitkeringsgerechtigde jonger is dan 65 jaar. Als de uitkeringen gaan lopen na het kalenderjaar waarin de begunstigde 64 jaar is geworden, geldt een minimum duur van 5 jaar. Daarbij geldt tevens, dat het jaarbedrag niet hoger mag zijn dan ongeveer 20.000 euro (2010). Komt het bruto jaarbedrag in die 5 jaar daar wel boven, dan geldt theoretisch weer een minimum duur van 20 jaar, maar gelukkig zijn er een aantal opties om het bedrag beneden die 20.000 euro te krijgen.

Op de 20 jaarstermijn geldt een uitzondering bij de lijfrentespaarrekening en het lijfrentebeleggingsrecht. Namelijk als de uitkering ingaat binnen 6 maanden na het overlijden van de partner van de begunstigde, dan mag het geld in 5 jaar worden opgesoupeerd.

 

Verschillen met de lijfrentepolis  

Bij een lijfrentespaarrekening en ook bij een lijrentebeleggingsrecht geldt, dat bij overlijden ban de belastingplichtige tijdens de uitkeringsperiode, het restant van het depot dan wel het restsaldo op de lijfrentespaarrekening, toekomt aan de nabestaanden. Bij een lijfrentepolis vervalt dit restsaldo als "sterftewinst aan de verzekeraar, tenzij er een kostbare contraverzekering voor is afgesloten.

 

Als de belastingplichtige in de opbouwfase overlijdt (dus voordat de uitkeringen zijn ingegaan), dan mag het totale saldo van de lijfrente spaarrekening en het lijfrente beleggingsrecht worden uitgekeerd aan de nabestaanden. Voor gewezen partners geldt dan een minimumduur van 5 jaar. Voor overige erfgenamen gelden daarbij weer andere minimumtermijnen.  

  

 


 

 

 

 

 


actueel

 

regels lijfrentepremieaftrek aangepast

pensioenpremies omhoog

lijfrentepremie: betaald of niet?

stamrecht banksparen: nieuw?

kapitaaleis bij stamrecht bv vervalt

wabeke norm wassen neus

 

 

lees ook

 

alles over lijfrente

banksparen

 

lijfrente banksparen

lijfrente bij de bank

lijfrente in aandelen

lijfrente mogelijkheden

lijfrente offerte

lijfrente oversluiten

Tips, opmerkingen, commentaar of iets toe te voegen?

blz 0 van 0
Klik hier om een bericht toe te voegen
Er zijn op dit moment 0 berichten.