zwart geld en wit wassen

Zwart geld en wit wassen

zwart geld en wit wassen

Zwart geld – wat is dat eigenlijk precies? En hoe kun je zwart geld nu wit wassen? De Belastingdienst en het ministerie van Financiën weten wel dat er nog veel zwart geld er nog in omloop is.

Over de jacht van de Jager, de opsporing en inkeer, en recente maatregelen om zwart geld op te sporen.

Wat is Zwart geld?

Zwart geld is geld waarover geen belasting betaald is. Het gaat daarbij zowel om ‘eerlijk’ verdiend geld als om de poen die illegaal met criminele acties verkregen is (het laatste vaak aangeduid als pikzwart).

Wit wassen

Om zwart geld openlijk te kunnen gebruiken, moet het wit worden gewassen. Geld witwassen is het proces waarbij criminelen het idee wekken dat het geld dat ze uitgeven eigenlijk van hen is. In het klein gebeurt dat via normale dagelijkse uitgaven, in de supermarkt maar ook met contante betalingen van huur van vakantiehuisjes in het buitenland enz.

Het wordt moeilijker om grote sommen geld (uit (drugshandel, bankovervallen, terroristische activiteiten of andere zware criminaliteit) wit te wassen. De aanschaf van plezierjachten, en witten via casino fiches bijvoorbeeld, staat tegenwoordig onder controle van FIOD (Fiscale Inlichtingen- en OpsporingsDienst). Creatieve criminelen vinden echter nog altijd alternatieve witwas-praktijken die minder eenvoudig op te sporen zijn. Wat te denken van een kroeg waar vaten bier op het riool geloosd worden om op papier de werkelijke omzet te kunnen verdubbelen…

Hoeveel geld is zwart?

Om hoeveel geld gaat het eigenlijk? Er wordt veel over gegist en geschat, de werkelijkheid is (dat spreekt vanzelf) nooit exact te achterhalen, maar er zou in Nederland 4 á 5 miljard euro in omloop zijn. Dat is het geld dat “zonder bon” van hand tot hand gaat. En op allerhande buitenlandse banrekeningen in belastingparadijzen wordt ook nog 20 miljard euro uit Nederland verondersteld te zijn “verstopt”.

Opsporing en Inkeer

20 Miljard euro is een flinke som (zwart) geld. Staatssecretaris de Jager van Financiën steunt de FIOD daarom in de jacht op het zwarte geld in het buitenland. Hij doet dat door het afsluiten van verdragen met een toenemend aantal landen over het openen van het bankgeheim. Er zijn nu ondere andere al samenwerkingsverdragen getekend met Aruba, Bahrain, België, Bermuda, Britse Maagdeneilanden, Kaaimaneilanden, Luxemburg, Monaco, Andorra, Liechtenstein Nederlandse Antillen, Oostenrijk, San Marino en laatstelijk ook Zwitserland. Vooral de internationale aanpak in samenwerking met Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) werpt zijn vruchten af.

Zijn alle bankgegevens bekend?

Betekent dat nu dat alle bankgegevens van Nederlandse rekeninghouders uit die landen ook in Nederland bekend zijn? Nee, in de meeste gevallen wordt alleen openheid gegeven als specifieke gegevens opgevraagd worden, op naam en/of banknummer. Alleen België gaat per 01-01-2010 de gegevens van alle Nederlandse rekeninghouders naar de fiscus sturen. We zijn per slot van rekening niet voor niets goede buurtjes.

Een andere maatregel van staatssecretaris de Jager is geweest om de boete voor de zogenaamde box-3-ontduiking van 100% (van het ontdoken belastingbedrag) te verhogen naar 300%. Als je dus 10.000 euro aan zwart geld hebt en je gepakt wordt, moet je het 4-voudige van de normale belasting betalen. Er is ook een inkeerregeling, voor als je je leven wilt beteren. Hij geldt in ieder geval tot eind van dit jaar. Je krijgt dan geen boete en hoeft alleen je achterstallige belasting-betaling (tot maximaal 12 jaar terug) nog te doen, als je netjes je niet of onjuist aangegeven buitenlandse vermogensbestanddelen aanmeldt via de inkeerregeling. Deze inkeerregeling voor mensen met gelden die al meer dan 2 jaar op buitenlandse rekening staan is in 2009 redelijk succesvol (600 miljoen euro was aangemeld tot 1 oktober, met een gemiddeld bedrag van € 226.000 per persoon). Het merendeel van die 600 miljoen kwam uit Zwitserland, Luxemburg en België.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *