gevolgen van ontslag

Zeer ervaren en toch ontslagen. De gevolgen van ontslag

gevolgen van ontslag

Ontslagen worden op latere leeftijd komt steeds vaker voor en is voor de meeste mensen heel vervelend. In deze tijd is het niet altijd even makkelijk om een nieuwe baan te vinden.

Het is dan ook fijn om te weten waar u aan toe bent. Bijvoorbeeld als het gaat om de ontslagvergoeding en de nieuwe regels die vanaf 2016 waarschijnlijk gaan gelden.

Bronzen handdruk

Nu geldt nog de bekende kantonrechtersformule. Per gewerkt dienstjaar krijgt u na ontslag ongeveer één maandsalaris mee. Het kan zijn dat uw cao een andere formule hanteert: de gouden handdruk zoals dat mooi genoemd wordt. Maar hoe goud is die handdruk nog vanaf 2016? Of kunnen we beter spreken over een bronzen handdruk?

De plannen voor 2016 en daarna

In het sociaal akkoord van donderdag 11 april 2013 staan belangrijke wijzigingen. We sommen ze hieronder voor u op. Houd wel in uw achterhoofd dat deze voorstellen nog niet definitief zijn.

  1. Werknemers hebben bij ontslag vanaf 2016 na 2 jaar dienstverband recht op een zogenaamde transitievergoeding om aan nieuw werk te komen. Met deze vergoeding kunt u bijvoorbeeld omscholing betalen.
  2. De duur van de WW blijft maximaal 3 jaar.
  3. In geval van bedrijfseconomisch ontslag en arbeidsongeschiktheid vindt de ontslagprocedure plaats via het UWV.
  4. Bij ontslag ‘op persoonlijke gronden’ en bij een ‘verstoorde arbeidsverhouding’ verloopt de ontbinding via de kantonrechter.

Ontslagroute

De ontslagroute hoeft niet te worden gevolgd als de werknemer schriftelijk instemt met het ontslag. Als een werknemer schriftelijk instemt met het ontslag, dan heeft dit geen gevolgen voor de duur en hoogte van de WW-uitkering. Als de route via het UWV wordt gevolgd en werkgever of werknemer zijn het niet eens met de beslissing van het UWV, dan kan naar de kantonrechter worden gestapt. Hoger beroep tegen de uitspraak van de kantonrechter is mogelijk.

Wat is de transitievergoeding?

Het doel van de sociale partners – en waarschijnlijk ook van u – is dat u na een ontslag zo snel mogelijk weer aan de slag bent. Daarom krijgt u bij de nieuwe regeling een vergoeding voor scholing als u onvrijwillig ontslagen bent. Het dienstverband moet dan wel ten minste 2 jaar hebben geduurd. Hoeveel vergoeding u krijgt, is afhankelijk van het aantal dienstjaren:

  1. Voor de eerste 10 jaar dienstverband wordt de vergoeding één derde maand per gewerkt jaar, daarna een halve maand per gewerkt jaar.
  2. Het maximum wordt 75.000 euro. Voor mensen die meer verdienen dan 75.000 euro wordt de vergoeding maximaal één jaarsalaris.

Wanneer géén transitievergoeding?

De werkgever hoeft de transitievergoeding niet te betalen als het ontslag de werknemer ‘ernstig is te verwijten’. Als het ontslag juist ernstig te wijten is aan de werkgever kan de kantonrechter naast de transitievergoeding een aanvullende vergoeding toekennen. Wat onder ‘ernstig verwijtbaar’ wordt verstaan, wordt in de plannen nog verder uitgewerkt. De cao van een bedrijf kan van de transitievergoeding afwijken. Dit kan alleen als er een soortgelijke regeling wordt afgesproken.

Speciaal voor 55-plussers

Voor werknemers van 50 jaar of ouder geldt tot 2020 een overgangsregeling. De transitievergoeding voor 50-plussers die 10 dienstjaren hebben, wordt gesteld op 1 maand per dienstjaar boven de 50 jaar. Deze regeling geldt niet voor werknemers die werken in het MKB met minder dan 25 werknemers.

Voor de aanpak van de werkloosheid onder ouderen is voor 2013 en 2014 in totaal 67 miljoen euro beschikbaar. De uitkering voor oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) wordt langzaam afgebouwd. De inkomstenvoorziening voor oudere werkloze medewerkers (IOW) blijft bestaan tot 2020. Beide uitkeringen zijn vervolguitkeringen op de WW.

Uitzicht op een uitkering

Na een ontslag hebben de meeste mensen niet direct een nieuwe baan. Ook vanaf 2016 krijgt u een WW-uitkering. De duur blijft maximaal 3 jaar. De eerste 24 maanden krijgt u een uitkering van de overheid. Sociale partners kunnen op cao-niveau een aanvulling van 14 maanden afspreken. De opbouw van de WW wordt aangepast: 1 maand per dienstjaar in de eerste 10 arbeidsjaren en een halve maand per dienstjaar in de jaren daarna. Opgebouwde rechten voor 2016 blijven behouden.

Sollicitatieplicht

Tijdens de duur van de WW-uitkering bent u verplicht om te solliciteren. Het eerste half jaar kunt u nog ‘nee’ zeggen als u een baan krijgt aangeboden die onder u niveau is. Na een half jaar moet u elke baan die u krijgt aangeboden aannemen.

Werknemers betalen de helft

De werknemers gaan de helft van de WW-premie betalen. Daarvan zijn ze nu vrijgesteld. Dit zal geleidelijk ingevoerd worden tussen 1 januari 2016 en 1 juli 2019. De negatieve koopkrachteffecten worden gecompenseerd.

Wat kan dit voor u betekenen?

Het gaat om plannen waar de sociale partners achter staan, maar die nog geen wet zijn. Het is goed om te weten wat er speelt. Zo weet u wat in de toekomst de regels zijn rondom ontslag. Eén ding is in elk geval zeker, de ontslagvergoeding daalt.

Ontslagen en dan?

Ontslagen worden is nooit leuk. Krijgt u een gouden handdruk? Dan heeft u verschillende mogelijkheden. U kunt de gouden handdruk in één keer laten uitkeren of er later periodieke uitkeringen mee aankopen. Wat voor u het beste is, is lastig aan te geven. Adviseurs helpen u bij de beslissing welke oplossing het best past bij uw situatie. U kunt namelijk veel geld besparen als het gaat om dit onderwerp. Wilt u vast meer weten?

Bekijk de informatie over de mogelijkheden met uw ontslagvergoeding op de website van ABN AMRO.

 

Auteur: Masha Bril, specialist toekomstvoorzieningen ABN AMRO Bank

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *