betalingsachterstand van de hypotheek

Wat doe je bij betalingsachterstand op de hypotheek

betalingsachterstand van de hypotheek

Voorzienbare betalingsachterstand op de hypotheek

Als je baan op de tocht staat of als je te horen krijgt dat je partner ongeneeslijk ziek is, kan je al maanden van te voren zien aankomen, dat je gezin zal terugvallen in inkomen. Je kunt daarbij in de problemen komen met het betalen van je hypotheek. Want dit is waarschijnlijk je grootste kostenpost. Als je betalingsproblemen ziet aankomen, is het van het grootste belang dat je snel en proactief wordt geholpen. Een tussenpersoon kan je daarbij helpen. Met het in kaart brengen van je (toekomstige) financiële situatie bijvoorbeeld. Of met het omzetten van je hypotheek. Ook de bank heeft groot belang bij het in een vroeg stadium, samen zoeken naar een oplossing. Ze hebben daar aparte afdelingen voor opgezet. Trek daarom snel aan de bel als je financieel onheil voelt naderen. Helaas werken de specialisten die je kunnen helpen niet voor niks.

Nog verder in de problemen?

En daar schuilt iets dubbels in. Je vraagt advies om te kunnen worden geholpen met je financiële situatie. Maar door dat advies zelf, kom je nog dieper in de problemen. Want banken moeten je voor het aanpassen van je hypotheek een nota sturen. Daar zijn ze wettelijk toe verplicht. En ook de tussenpersoon moet vanwege het wettelijke provisieverbod, een rekening sturen naar zijn klant. En die zat nou juist financieel in de problemen. Die adviesfacturen kunnen een drempel vormen voor de klant, om betalingsadvies in te winnen. Dat zag ook de politiek en daarom is er voor mensen met een (voorzienbare) betalingsachterstand, een uitzondering op het wettelijke provisieverbod gemaakt.

Geen nota bij voorzienbare betalingsachterstanden

Banken hoeven hun hypotheekklanten met (voorzienbare)betalingsachterstanden, geen nota te sturen. Wel moeten ze de betalingsachterstanden gewoon blijven melden bij het Bkr. En de assurantietussenpersoon die komt helpen om de betalingsachterstanden weg te werken, mag zich als vanouds laten betalen door de bank. Daarbij dient wel gekeken te worden of het klantbelang centraal staat en het provisiebedrag van de tussenpersoon redelijk is en in verhouding staat, tot de geleverde werkzaamheden (de zogenaamde inducementnorm). Bij de uitzondering op het provisieverbod is bepaald, dat de betaalde provisie geen invloed mag hebben op de richting en de uitkomst van het gegeven advies. Bovendien moet de tussenpersoon aan de klant laten zien hoeveel hij aan de zaak verdient.

Achterstallige termijnen meefinancieren

Soms kunnen de achterstallige hypotheektermijnen en de kosten voor het advies worden meegefinancierd, als er nog kredietruimte over is bij het oversluiten van de hypotheek. De tussenpersoon kan daarbij helpen. Een andere oplossing zou kunnen liggen in het veranderen of het geheel strippen van de destijds gewenste overlijdensrisicoverzekering. Ook daar kan de financieel adviseur bij helpen. Als de tussenpersoon voor de bestaande hypotheek of de bestaande overlijdensrisico verzekering nog doorlopende provisie ontvangt, mag hij voor aanpassing van dat product geen nieuwe adviesnota sturen, omdat hij anders dubbel beloond zou worden, wat als onredelijk wordt beschouwd.
Als u wilt weten wat een tussenpersoon in uw situatie zou kunnen doen, vul dan onderstaand formulier in.
[ninja_forms_display_form id=1]

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.