waardeoverdracht pensioen

Waardeoverdracht pensioen

waardeoverdracht pensioen

Waardeoverdracht pensioen…niet altijd verstandig

Iedereen denkt bij wisseling van baan automatisch aan waardeoverdracht van het oude pensioen. Je krijgt van de nieuwe pensioenuitvoerder een formulier dat je maar hoeft te tekenen en het wordt geregeld.

Per situatie verschillend

Dat moet je dus niet zomaar doen. Door waardeoverdracht van stukjes pensioen houd je beter overzicht. Ook is het na ingang fijner om een vast bedrag op je rekening bijgeschreven te krijgen, dan iedere week een beetje. Die adminstratieve voordelen zijn duidelijk en spreken voor waardeoverdracht. Maar toch is waardeoverdracht van het (gehele) pensioen niet altijd aan te raden. Er kunnen zich situaties voordoen, dat het beter is (een deel) van het oude pensioen te laten staan.

Indexering

Voor een goed onderbouwd advies zal per premievrije pensioenaanspraak bekeken moeten hoe de oude regeling er uit ziet en de nieuwe. Daarbij is vooral het indexeringsbeleid van de oude werkgever van belang. Het ABN AMRO Pensioenfonds bijvoorbeeld, indexeert de slapersrechten (cfm. de loonstijgingen in de bankensector), voor en na ingang van het pensioen. Levenslang, zonder dat het de slaper iets kost. Je moet je dan wel drie keer bedenken, voor je daar je premievrije pensioen weghaalt. Ook het ABP en het PGGM gaan prima met slapersrechten om. Die indexering ben je kwijt na overdracht. Onverstandig, zeker als de nieuwe regeling geen of beperkte indexeringen kennen. In andere gevallen, bij het pensioenfonds van AT&T bijvoorbeeld, worden met name de partner- en wezenpensioenaanspraken na ontslag in de watten gelegd. Het advies zou daar kunnen luiden, haal alleen het ouderdomspensioen er uit en laat de nabestaandenpensioenen lekker staan. Als de partner niet meetekent, blijft zijn/haar pensioen automatisch bij de oude pensioenuitvoerder achter.

Pensioendatum

Sommige pensioenregelingen hebben nog een flexibele pensioendatum, of een vroegpensioendatum van 60 jaar (oude Philips regeling bijvoorbeeld). Tegenwoordig is dat voor nieuwe regelingen fiscaal niet meer toegestaan. Voor oude, premievrije rechten mag het nog wel. Het zou jammer zijn als die flexibiliteit, door overdracht naar een nieuwe regeling verloren gaat. Ook wordt gegarandeerd pensioen soms in de beleggingsrisicosfeer getrokken na overdracht. Dan kan natuurlijk onwenselijk uitpakken.

Theoretisch zijn er nog meer nadelen te noemen. Ons punt is: een algemeen advies is niet te geven omdat je per pensioenbreuk moet kijken of overdracht zinvol is. Doe het alleen dan als het je gegarandeerd een beter pensioen oplevert. En daarvoor is nodig dat de behandeling van de slapersrechten in ieder oude fonds, met de behandeling ervan door de nieuwe pensioenuitvoerder van de huidige werkgever, wordt vergeleken door een specialist.

Wilt u weten of waardeoverdracht in uw geval verstandig is?

[ninja_forms_display_form id=1]

 

[bol_product_links block_id=”bol_53ce90a70353b_selected-products” products=”9200000026165390,9200000028129714″ name=”pe” sub_id=”” link_color=”003399″ subtitle_color=”000000″ pricetype_color=”000000″ price_color=”CC3300″ deliverytime_color=”009900″ background_color=”FFFFFF” border_color=”FFFFFF” width=”700″ cols=”2″ show_bol_logo=”undefined” show_price=”1″ show_rating=”1″ show_deliverytime=”0″ link_target=”1″ image_size=”1″ admin_preview=”1″]

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Ook interessant
Kleding bij sollicitatie