pensioenopbouw

Het Nederlandse pensioengebouw staat op drie pijlers. Het staatspensioen, het werknemerspensioen en de prive voorzieningen (FOR en lijfrente).

Eens een modelwoning in Europa, nu staat het schots en scheef en moet worden verbouwd. Probleem is dat de huidige architecten en aannemers aantoonbaar slechte kwaliteit leveren.

Pensoenopbouw

Daarom is het tijd voor een radicaal andere kijk op pensioen. De oude bouwstijl was gebaseerd op solidariteit. Oud met jong, gezond met ziek etc. Het verbod op medische keuringen en het systeem van de doorsneepremies bij de bedrijfstakpensioenfondsen waren daar mooie voorbeelden van.

Solidariteit

Maar door de combinatie van een onbetrouwbare overheid, een slapende toezichthouder en toenemend individualisme is van die solidariteit niet veel meer van over. Solidariteit heeft in het pensioendenken plaatsgemaakt voor financiële zelfverdediging. In het nieuwe pensioendenken stel je je eigen noodpakket samen voor je oudedag! Dat noodpakket is volstrekt individueel. Helemaal afgestemd op je eigen risico- en klantprofiel.

Noodpakket

Van de nieuwe eerste pijler hoeft de huidige generatie jong volwassenen niet veel te verwachten. Demografisch kan het haast niet anders dan dat het staatspensioen inkomensafhankelijk wordt gemaakt. Iets om rekening mee te houden bij de inrichting van de nieuwe tweede en derde pijler. Die moeten qua ontsparingsmogelijkheden zo flexibel mogelijk worden gemaakt. Anders zou het negatieve effecten kunnen hebben op inkomen uit de eerste pijler, wat natuurlijk niet de bedoeling is.

Een hele nieuwe generatie bankproducten kan worden ingezet in de tweede pijler. Die nieuwe bancaire producten kenmerken zich door een redelijk laag kostenniveau en een behoorlijk keuzepalet aan beleggingsmogelijkheden. Ze zijn een positieve spin off van de kredietcrisis.Ze zijn in principe ook inzetbaar in de derde pijler. Maar beter is het om  de hele derde pijler te negeren, omdat dit een “communicatief vat” dreigt te worden met pijler een. Wie met andere woorden de discipline en verantwoordelijkheid heeft opgebracht door tijdens zijn arbeidszame periode wat geld op zij te zetten voor een privé voorziening, zal daar ongetwijfeld voor worden gestaft met een lagere, inkomensafhankelijke,  AOW. Want alleen zo kan de oveheid het eerste pijler pensioen betaalbaar houden. Een pensioenadviseur nieuwe stijl zal daar rekening mee moeten houden en dus moeten adviseren om weg te blijven uit de derde pijler en iets anders adviseren. Een slanke, goed doseerbare belegging in box drie, lijkt een goed alternatief.

Hypotheek aflossen

Dan nog een algemeen advies voor een goed pensioen nieuwe stijl. Zorg dat je lasten laag zijn, dat leidt tot de laagste belastingdruk en de minste financiële kopzorgen. Als je hypotheek is afgelost geeft dat een geweldige gemoedsrust. En een prima appel voor de dorst, want je hebt zo een halve ton of meer beschikbaar als je wilt of als het echt nodig is. Vermogensvorming en doelvermogens leiden tot een hebberige overheid. Lage, doseerbare lasten tot een trevreden pensionado.