investeren via crowdfunding

Motivaties om te investeren via crowdfunding

investeren via crowdfunding

Waarom investeren of doneren mensen in crowdfunding projecten? Er zijn tal van redenen te benoemen. Hieronder vind je een kort overzicht van de belangrijkste motivaties.

Persoonlijke band

Een crowdfunding project begint vaak bij het eigen sociale netwerk van de ondernemer. Het eerste deel van het doelbedrag wordt bij succesvol gefunde projecten vaak bij bekenden opgehaald. Deze groep is ook wel bekend als “familie, vrienden en kennissen”. De motivatie van deze groep investeerders is van persoonlijke aard. Deze groep staat dicht bij de ondernemer en heeft een persoonlijke band met de ondernemer. Hierdoor kennen ze vaak het verhaal, hebben ze vertrouwen en ze zijn eerder geneigd om te investeren.

Rendement

Een tweede type motivatie die te onderscheiden is bij crowdfunding, is het rendement dat kan worden behaald. De huidige marktrente op spaarrekeningen ligt erg laag. Crowdfunding projecten bieden vaak een hoger rendement dat varieert tussen 5% en 10%. Dit percentage wordt vaak bepaald op basis van de mate van risico van een project. Het is aan de crowd om te beslissen of ze de risico/rendement combinatie aantrekkelijk vinden.

Innovatief product of dienst

Naast het aanbieden van rendement zijn er ook projecten die een product of dienst aanbieden. De motivatie die hierbij past is de behoefte van de investeerder om als eerste het product in handen te hebben of gebruik te maken van de dienst. De investeerder wil graag het nieuwe product hebben en besteld het via crowdfunding in de voorverkoop.

Goed gevoel

Een goed gevoel klinkt misschien vreemd, maar er zijn ook projecten die geen aantrekkelijke producten, diensten of rendement aanbieden. Het gaat hier vaak om goede doelen of sociale initiatieven die om donaties vragen. De donateurs gunnen de initiatiefnemers van het crowdfunding project om hun plan of doel te realiseren. Ze kunnen op deze manier de initiatiefnemers helpen en krijgen er zelf een goed gevoel bij.

Saamhorigheid en zelfredzaamheid

Een onderliggende motivatie die vaak voorkomt bij crowdfunding is het gevoel dat het anders moet. Banken worden kritischer, de overheid bezuinigt en veel initiatieven halen het niet. Met crowdfunding worden innovatieve ondernemers, producten en diensten gerealiseerd zonder bijkomst van grote instanties. Mensen krijgen steeds meer de macht om zelf invloed uit te oefenen op grote ontwikkelingen en innovaties. Door samen projecten te funden worden nederlandse innovatieve technologieën in Nederland gehouden. De motivaties is dus om samen en zonder hulp van instanties dingen voor elkaar te krijgen.

meer informatie: Share2start

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *