Hoe zit het met de verzuimpercentages tijdens de huidige pandemie?

Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat de maatschappij behoorlijk ontregeld is geraakt. Dat was kort na de eerste uitbraak in Nederland al het geval. De tweede piek in het aantal besmettingen, een half jaar later, bracht hetzelfde resultaat teweeg. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het verzuimpercentage in het eerste kwartaal van 2020 hoger lag dan in de zeventien jaar ervoor. Dit geeft aan hoe groot de impact van het coronavirus op het arbeidsproces is.

Zo wordt het verzuimpercentage berekend

Om het verzuimpercentage te berekenen, mogen werkgevers twee verschillende methoden hanteren. De berekeningen zijn hetzelfde, maar gebaseerd op andere cijfers. Het gaat om het aantal ziektedagen van de werknemers, in procenten van het totaal aantal beschikbare werkdagen in de betreffende periode. Maar in plaats daarvan mag men ook uitgaan van het aantal kalenderdagen. In dat geval wordt zowel voor het bepalen van het aantal ziektedagen als voor het totaal aantal dagen het feitelijke aantal kalenderdagen aangehouden. In het eerste geval wordt voor beide factoren het aantal werkdagen bekeken. De uitkomsten van die twee methoden wijken niet veel van elkaar af. In het eerste kwartaal van 2020 lag het verzuimpercentage op 5,2 en dat was sinds 2003 niet meer voorgekomen.

Wat is ziekteverzuim?

Door de coronapandemie is echter een heel nieuwe discussie ontstaan. Het begrip ziekteverzuim staat opnieuw ter discussie. Formeel is ziekteverzuim het niet kunnen of niet mogen werken ten gevolge van ziekte. Maar de dreigingen die het coronavirus met zich meebrengt, hebben ervoor gezorgd dat mensen soms niet naar hun werk durfden te gaan, terwijl ze daar op zich prima toe in staat waren. De beroepsvereniging van bedrijfsartsen heeft zich op het standpunt gesteld dat ziekteverzuim ook kan worden uitgelegd als het niet kunnen of mogen werken ten gevolge van omstandigheden veroorzaakt door het coronavirus, zonder dat de medewerkers zelf ziek is. De vraag is echter vooral hoe een arbodienst met deze situatie omgaat. Want als er sprake is van ziekteverzuim, dan geldt een andere situatie dan wanneer de afwezigheid van de werknemer bijvoorbeeld als bijzonder verlof of zorgverlof wordt aangemerkt.

Piek in maart

De piek in het ziekteverzuim begin 2020 was vooral te wijten aan de maand maart, de periode waarin de uitbraak van het coronavirus in Nederland een feit was. In de twee maanden erna lag het juist lager dan gemiddeld.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *