garantie depositostelsel

Het deposito garantiestelsel

garantie depositostelsel

Het depositogarantiestelstel beschermt de spaarder die zijn spaargeld bij de bank heeft staan bij een eventueel faillissement van de bank. Maar er gelden wel voorwaarden.

Wat is het depositogarantiestelsel ?

Het depositogarantiestelsel houdt in dat de overheid garandeert dat het geld van spaarders veilig is bij een eventueel faillisement van de bank. Mocht een bank failliet gaan dan kan de spaarder zijn geld tot een maximum van 100.000 euro terugkrijgen van de overheid. Er zijn wel een aantal voorwaarden.

Wat valt wel onder het depositogarantiestelsel en wat niet?

De regeling geldt alleen voor deposito’s, rekeningen bedoeld om te sparen. Het geldt dus niet voor beleggingen. Hiervoor is er wel een aparte garantieregeling. Dit zogenaamde beleggerscompensatiestelsel geeft een garantie van maximaal 20.000 euro per persoon per instelling. Het depositogarantiestelsel geldt ook niet voor geld ondergebracht bij verzekeraars, dus niet voor geld dat zit in kapitaalverzekeringen, lijfrenten en pensioenen.

Achtergestelde deposito’s

Zogenaamde achtergestelde deposito’s vallen niet onder het depositogarantiestelsel. Achtergesteld betekent dat bij een faillissement van de bank de spaarder als laatste het geld terugkrijgt. Hij wordt achtergesteld in de lijst van vorderingen die de curator opstelt, en loopt daarmee het risico dat hij niet zijn gehele spaarbedrag terugkrijgt.

Welke bank?

Het depositogarantiestelsel geldt alleen voor tegoeden bij banken die een vergunning hebben van de De Nederlandse Bank (DNB). Je kunt in het Wft-register nagaan of een bank een vergunning heeft.

Per bank instelling, per persoon

  1. De garantstelling geldt voor 100000 per bank, dus niet per bankrekening.
  2. In het geval van een en/of rekening van twee personen geldt het maximum van 100000 euro per persoon.
  3. Ook de spaarrekening op naam van een minderjarig kind valt onder het depositogarantiestelsel. Hun rekeningen is apart gegarandeerd. Daarom kan het slim zijn om het spaargeld van je kinderen op een rekening met hun eigen naam te zetten.

Spreid je risico

Omdat de regeling geldt per bank, is het ook belangrijk om je risico te spreiden als je boven de 100000 euro uitkomt. Let dan goed op wat een aparte bankinstelling is en wat niet. Na een fusie kan wat voorheen 2 banken waren, nu als één bank door het even gaan. Voorbeelden uit het verleden zijn de fusies van ING en de Postbank, en Fortis en ABN-Amro.

Schulden bij dezelfde bank

Let wel op dat als je nog schulden bij dezelfde bank hebt – bijvoorbeeld een hypotheek – dat deze eerst verrekend moeten worden met het spaartegoed. Alleen voor het restbedrag geldt de garantieregeling.

Tot welke datum geldt de garantieregeling?

De depositogarantieregeling geldt tot 31 december 2010. Daarna is het de bedoeling dat er een Europees garantiestelsel komt dat intreedt. Er moet dan een Europese garantieregeling komen die voor alle Europese banken hetzelfde is.

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *