CAO wat is dat

Bijna iedereen met een baan valt onder een CAO (Collectieve Arbeids Overeenkomst). De CAO is een verzameling afspraken tussen werkgevers en werknemers.

De CAO is een aanvulling op de individuele arbeidsovereenkomst die een werkgever en zijn werknemer met elkaar sluiten.

Is de CAO bindend?

Als er een CAO geldt voor een bedrijfstak dan gelden de bepalingen voor werkgever en werknemer. Vaak is er sprake van een minimum CAO, dat betekent dat er voor de individuele werknemer gunstiger voorwaarden kunnen worden afgesproken die worden vastgelegd in de arbeidsovereenkomt. Je kunt dus meer vragen dan de CAO biedt. Je zult hier dan over moeten onderhandelen.

Vakbonden

Vakbonden onderhandelen vaak namens de werknemers met de wergever over de CAO. Er zijn ook CAO’s die speciaal voor een bedrijf worden afgesloten zoals Philips of de NS. Vaak geldt een CAO voor een hele bedrijfstak. De afspraken in een CAO zijn maar een aantal jaren geldig, daarna wordt er opnieuw overlegd en onderhandeld. Je kunt lid worden van de vakbond om ze te steunen, maar dat hoeft niet.

Wat staat er in de CAO?

In de CAO zijn bijvoorbeeld geregeld:

 • loonschalen
 • werktijden
 • overwerkregelingen
 • ATV en vakantiedagen
 • regelingen bij ziekten

uitgebreider kan ook:

 • auto van de zaak
 • regelingen voor kinderopvang
 • pensioen
 • opleidingsmogelijkheden
 • hypotheek via de zaak
 • computer/telefoon van de zaak

Geen CAO?

In bedrijfstakken of bedrijven waar geen CAO geldt, zullen werknemers individueel met hun werkgever over hun arbeidsvoorwaarden moeten onderhandelen.Rubriek.nl is wettelijk verplicht om je te informeren en toestemming te vragen over het gebruik van cookies en vergelijkbare technieken.
Op Rubriek.nl wordt gebruik gemaakt van: functionele cookies om de website goed te laten werken, analytics cookies om te kijken welke pagina's hoe lang bezocht worden en advertising cookies zoals Adsense en Doubleclick. Adverteerders kunnen soms cookies gebruiken om informatie over bezoekers te verzamelen. Hier hebben wij geen invloed op.

Lees hier het hele cookie- en privacybeleid van Rubriek.nl of ga akkoord.