Categorieën
Crowdfunding Cryptocurrency

Bitcoin crowdfunding: het alternatief voor Kickstarter?

Kickstarter en Patreon kennen we intussen allemaal wel. Het zijn ideale manieren om het benodigde geld op te strijken en zo een project of zelfs de opstart van een onderneming te financieren. Het platform fungeert hierbij als tussenpersoon om zo starters en financiers samen te brengen. In ruil eist het dan weer een financiële vergoeding. Bij Kickstarter gaat het bijvoorbeeld om een success fee van 5% met daarnaast een afhandelingskost en een vaste vergoeding per aangebrachte investeerder. De touwtjes houden ze eveneens graag zelf in handen. En hierdoor stappen steeds meer mensen over naar Bitcoin Crowdfunding.

Wat is Bitcoin Crowdfunding?

Bij klassieke crowdfundingplatformen is er altijd sprake van centralisatie en houdt één platform de touwtjes strikt in handen. Hierdoor kan het ook fikse tarieven en een aantal strenge regels opleggen. Bij Bitcoin Crowdfunding, een tool aangeboden door BTCPay Server, is het tegendeel waar en verkrijg je een interface die je zelf opzet en dit onafhankelijk van een derde partij die voortdurend de controle hoopt te behouden. Supporters betalen dan ook gewoon rechtstreeks aan jou en je kan ook zelf aan de campagne sleutelen, zonder dat je tegen de beperkingen van het platform aanloopt.

Decentraal financieren: waarom zou je dat doen?

Het grootste voordeel van Bitcoin Crowdfunding is uiteraard de decentrale werking. Je legt zo min mogelijk de macht bij externe diensten waarvan je maar moet hopen dat ze hun beloftes nakomen. Zeker indien hun eigen jaarcijfers rood kleuren is dat niet zonder risico. Maar zelfs indien er financieel geen vuiltje aan de lucht is, blijf je natuurlijk steeds beperkt tot de opgelegde voorwaarden. Voorwaarden die ze bovendien eenzijdig mogen aanpassen. Lees ze gerust even door: ze zijn zelden rooskleurig. Of toch niet voor jou. Daarom is decentraal financieren een te overwegen alternatief. Zo houd je zelf de touwtjes in handen en hoef je geen ongunstige voorwaarden te slikken.

Overigens zijn er nog een aantal andere belangrijke voordelen verbonden aan Bitcoin Crowdfunding. Je hebt bijvoorbeeld zelf toegang tot de CSS waardoor je zelf aan je campagne kunt knutselen. Hierbij behoud je alle vrijheid. Denk eveneens aan het vrij instellen van mijlpalen, beloningen, het vrij configureren van een minimaal en een maximaal op te halen bedrag en uiteraard de vrijheid om zelf jouw campagne te hosten.

Gaat Bitcoin Crowdfunding Kickstarter dan van de troon stoten?

Dat lijkt ons toch niet het geval te zijn. Niet alleen omdat de positie van Kickstarter gewoon te sterk is, ook omdat het wel degelijk zijn meerwaarde bewijst. Het gebrek aan decentralisatie en de aanwezigheid van een vertrouwde omgeving schept immers vertrouwen. Er zijn verschillende redenen waarom mensen investeren via crowdfunding, maar indien je onbekende financiers aanspreekt, is vertrouwen nu eenmaal geen onbelangrijk gegeven. Hoe spijtig het ook mag zijn: het decentraal karakter van Bitcoin Crowdfunding loopt zo al snel tegen z’n beperkingen aan.

Hierdoor omschrijven we Bitcoin Crowdfunding liever als een alternatief. Zijn techneuten jouw gedroomde financiers en ben je op zoek naar budget om een ware Bitcoin revolution te ontketenen? Dan is Bitcoin Crowdfunding inderdaad een heerlijk idee. Wil je als online ster helemaal vrij zijn over wat je in jouw videokanalen verkondigt, zonder rekening te moeten houden met al te veel policies van derde partijen? Dan is dat mogelijks ook het geval. Wil je bij het grote publiek geld ophalen om shampooflesjes te maken? Dan kies je toch beter voor Kickstarter. En zo zal je steeds een afweging moeten maken tussen centrale en decentrale crowdfunding. En tussen Kickstarter, Patreon, Bitcoin Crowdfunding en tientallen andere alternatieven.

Categorieën
Crowdfunding

Motivaties om te investeren via crowdfunding

investeren via crowdfunding

Waarom investeren of doneren mensen in crowdfunding projecten? Er zijn tal van redenen te benoemen. Hieronder vind je een kort overzicht van de belangrijkste motivaties.

Persoonlijke band

Een crowdfunding project begint vaak bij het eigen sociale netwerk van de ondernemer. Het eerste deel van het doelbedrag wordt bij succesvol gefunde projecten vaak bij bekenden opgehaald. Deze groep is ook wel bekend als “familie, vrienden en kennissen”. De motivatie van deze groep investeerders is van persoonlijke aard. Deze groep staat dicht bij de ondernemer en heeft een persoonlijke band met de ondernemer. Hierdoor kennen ze vaak het verhaal, hebben ze vertrouwen en ze zijn eerder geneigd om te investeren.

Rendement

Een tweede type motivatie die te onderscheiden is bij crowdfunding, is het rendement dat kan worden behaald. De huidige marktrente op spaarrekeningen ligt erg laag. Crowdfunding projecten bieden vaak een hoger rendement dat varieert tussen 5% en 10%. Dit percentage wordt vaak bepaald op basis van de mate van risico van een project. Het is aan de crowd om te beslissen of ze de risico/rendement combinatie aantrekkelijk vinden.

Innovatief product of dienst

Naast het aanbieden van rendement zijn er ook projecten die een product of dienst aanbieden. De motivatie die hierbij past is de behoefte van de investeerder om als eerste het product in handen te hebben of gebruik te maken van de dienst. De investeerder wil graag het nieuwe product hebben en besteld het via crowdfunding in de voorverkoop.

Goed gevoel

Een goed gevoel klinkt misschien vreemd, maar er zijn ook projecten die geen aantrekkelijke producten, diensten of rendement aanbieden. Het gaat hier vaak om goede doelen of sociale initiatieven die om donaties vragen. De donateurs gunnen de initiatiefnemers van het crowdfunding project om hun plan of doel te realiseren. Ze kunnen op deze manier de initiatiefnemers helpen en krijgen er zelf een goed gevoel bij.

Saamhorigheid en zelfredzaamheid

Een onderliggende motivatie die vaak voorkomt bij crowdfunding is het gevoel dat het anders moet. Banken worden kritischer, de overheid bezuinigt en veel initiatieven halen het niet. Met crowdfunding worden innovatieve ondernemers, producten en diensten gerealiseerd zonder bijkomst van grote instanties. Mensen krijgen steeds meer de macht om zelf invloed uit te oefenen op grote ontwikkelingen en innovaties. Door samen projecten te funden worden nederlandse innovatieve technologieën in Nederland gehouden. De motivaties is dus om samen en zonder hulp van instanties dingen voor elkaar te krijgen.

meer informatie: Share2start

Categorieën
Crowdfunding Nieuw

Wat is crowdfunding?

wat is crowdfunding?

Als je met voldoende mensen allemaal een (klein) bedrag bijdraagt, maak je samen de mooiste projecten mogelijk. Dit heet crowdfunding.

Crowdfunding is een nieuwe manier van financieren en krijgt steeds meer aandacht in de media. Ondernemers met een financieringsbehoefte krijgen via crowdfunding de mogelijkheid om bij de massa geld op te halen. Dit doen ze door hun plannen te presenteren op een crowdfunding platform. Een voorbeeld hiervan is duurzaam crowdfunding platform Share2start. Op dit platform staat het streefbedrag, een videopitch en de toelichting van de plannen. Vervolgens kan iedereen in Nederland bijdragen met een financiële toezegging. Op Share2start zie je wie wat heeft geïnvesteerd en zie je het bedrag oplopen. Crowdfunding is een heel transparant proces.

Meer dan alleen geld

Naast het ophalen van financiering is er nog een belangrijk aspect van crowdfunding die bij veel mensen nog niet bekend is. Crowdfunding is namelijk ook een uitstekende marketingtool. Je presenteert je onderneming, komt in contact met je toekomstige klanten en test je product of dienst in de markt. Crowdfunding is naast de financieringsvraag dus ook een goede manier om in de markt toe te treden. Het doel is om een hechte community te creëren die met elkaar jou helpen bij de ontwikkeling van je plannen. Sociale media speelt daarom ook een hele belangrijke rol bij crowdfunding.

Crowdfunding duurzaam en sociaal

Share2start is een mooi voorbeeld van een crowdfunding platform in Nederland. Share2start richt zich op duurzame innovatieve ondernemers en sociale projecten zonder winstoogmerk. Het platform is opgericht om ondernemers bij hun plannen te ondersteunen en duurzaamheid in Nederland te stimuleren.

Stap 1: Kies zelf je project

Op een crowdfunding platform zoals Share2start staan verschillende projecten met een financieringsbehoefte. Je kunt als investeerders zelf bepalen welk project je financieel wilt ondersteunen. Kies dus het project dat bij je past.

Stap 2: Bepaal je bijdrage

Als je een mooi project hebt gekozen waarin je wilt investeren, bepaal je de hoogte van je bijdrage. Hoe meer je investeert, hoe meer je terugkrijgt voor je financiële bijdrage. De tegenprestaties staan in een overzicht weergegeven en zijn gekoppeld aan bedragen. Het is aan te bevelen alleen met geld te investeren dat je kunt missen, want er zit altijd een risico aan verbonden. Anderzijds kun je een goed rendement verdienen dat hoger ligt dan op een traditionele spaarrekening.

Stap 3: Betrek je vrienden

Crowdfunding doe je samen. Alleen met voldoende mensen financier je een project. Daarom spelen de huidige investeerders een belangrijke rol in de promotie van een crowdfunding project. Sociale media zijn hierbij het geschikte middel om in zetten. Ook zijn sociale media mede verantwoordelijk voor de groei van crowdfunding.

Stap 4

Zodra het volledige bedrag is gefinancierd, wordt het geld overgemaakt aan de ondernemer. Met elkaar heb je de ondernemer geholpen om zijn droom te verwezenlijken. De tegenprestatie wordt vervolgens na de afgesproken periode geleverd aan alle investeerders.

meer informatie: Share2start

Categorieën
Crowdfunding

Bepaal zelf wat je met je geld doet

crowdfunding bepaal zelf wat er met je geld gebeurt

Niet meer de bank of het beleggingsfonds bepaalt wat er met je geld gebeurt, maar jijzelf!

 

Tal van mogelijkheden

Met crowdfunding kan je zelf bepalen hoeveel geld je in welk project stopt. Met je investering kan je een mooi rendement ontvangen en projecten helpen om die stap te maken naar realisatie of professionalisatie. Er zijn verschillende soorten projecten waarin je kunt investeren. Het is verstandig om goed te kijken welk project je interessant vindt en waarin je toekomst ziet. Vervolgens is het zaak dat je goed kijkt welke financieringsvorm het platform aanbiedt. Bij crowdfunding zijn meerdere varianten mogelijk waardoor de tegenprestatie van je investering nogal kan verschillen. Om hier meer zicht op te krijgen staan hier de vier belangrijkste financieringsvormen.

Lening

Een veel voorkomende financieringsvorm binnen crowdfunding is de lening. Een starter of ondernemer heeft een bepaalde financieringsbehoefte. Jij als investeerder kunt dit krediet verlenen in de vorm van een obligatie door een bedrag te investeren. Bij deze vorm staat een vast rendement aangegeven wat je terugkrijgt voor je investering. Deze vorm komt veel voor, omdat de meeste ondernemers bekend zijn met kredietverlening van de banken en vooraf vaststaat wat je terugkrijgt voor je investering.

Aandelen

Een tweede financieringsvorm is het beschikbaar stellen van aandelen door een starter of ondernemer. Als je investeert in dit type project, ben je deels eigenaar van het bedrijf waarin je investeert. Dit type investering wordt ook wel risicokapitaal genoemd. De waarde van je participatie kan enorm stijgen maar er zit geen vast rendement op zoals bij een lening. Na een aantal jaar verkoop je de aandelen aan geinteresseerden of koopt het bedrijf de aandelen terug. De waarde hangt af van de winstgevendheid een externe partij stelt deze waarde vast.

Voorverkoop

Een product ontvangen voordat dit in de winkel ligt? Met een voorverkoop project kan je de nieuwste innovatieve producten voorfinancieren. Door de investering maak je een bepaald bedrag over, waarvoor je in de toekomst een product of dienst van met korting krijgt. Met crowdfunding kan de starter een bepaalde som geld bij elkaar halen en met dat geld de productie starten. De starter kan zo een vliegende start maken.

Donaties

Voor sociale projecten is de donatievorm geschikt. Hierbij gaat het om giften die worden overgemaakt aan projecten met een goed doel of sociale doelstelling. Vaak staan hier wel verschillende tegenprestaties tegenover. Het komt ook voor dat je alleen een goed gevoel terugkrijgt.
Het is aan te raden om je geld niet in één bedrijf of project te stoppen, maar het risico te spreiden.