dag democratie

Internationale Dag van de Democratie

15 September is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale Dag van de Democratie.

Democratie is een bestuursvorm waarbij het volk regeert. Demos = volk en kratein = regeren. De meerderheid van het volk beslist over welke wetten en regels gelden of kiest vertegenwoordigers die deze voor ze maken.

In Nederland hebben we een parlementaire democratie. Toch blijkt een derde van de Nederlanders niet tevreden te zijn met de democratie in Nederland.

De Verenigde Naties kiezen ieder jaar een thema waar de aandacht op gericht wordt.

 

Bekijk alle bijzondere dagen van de jaarkalender