Internationale dag ter herdenking van de slavenhandel

Op 23 augustus is het de Internationale dag ter herdenking van de slavernij en de afschaffing ervan.

In de hele wereldgeschiedenis komt slavenhandel en slavernij veelvuldig voor.

Historici schatten bijvoorbeeld dat van de 1 miljoen mensen die in de 1e eeuw na Christus in Rome woonden, 400.000 mensen slaaf waren. De transatlantische slavenhandel begon pas in de 15e eeuw. Het was toen normaal dat Noord-Afrikaanse zeerovers, islamieten, de bemanningen van buitgemaakte Europese schepen als galeislaaf in dienst namen, tot zij eventueel werden vrijgekocht. Admiraal Piet Hein heeft dit aan den lijve meegemaakt.

Naar schatting zijn er tussen 1700 en 1850 tegen de 15 miljoen mensen uit Afrika weggevoerd, waarvan er ruim 1 miljoen werden getransporteerd naar de Verenigde Staten. Daar werden ze gedwongen als landarbeider aan de slag te gaan. Het Nederlandse aandeel in de wereldslavenhandel wordt geschat op 7 %, voornamelijk door de West-Indische Compagnie. Ook is er met het koloniseren van Zuid-Amerika door de Spanjaarden en Portugezen sprake geweest van slavernij.

Engeland, die het grootste aandeel had in de slavenhandel, schaft de slavernij in 1816 af. In 1814 hield de slavenhandel in Nederland op, pas in 1863 schaft Nederland slavernij officieel af. De invoer van Afrikaanse slaven in de Arabische wereld ging nog tot het eind van de 19e eeuw op grote schaal door. Tegenwoordig is er niet echt sprake meer van slavernij, maar er zijn nog wel vormen van mensenhandel en onvrijwillige arbeid.

bron: wikipedia, unesco.org